Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Razpisi in objave

Javna naročila
Izgradnja kanalizacije Gorenja vas in Dobravšce
Datum objave:
12.06.2018
Datum zaključka:
05.07.2018 do 11:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Gašper Čadež,   gasper.cadez@obcina-gvp.si ,   04 51 83 123
Vsebina razpisa:

Predmet javnega naročila je izvedba kanalizacije v naselju Gorenja vas, v naselju Dolenja Dobrava in naselju Dobravšce.

Z izgradnjo kanalizacije se bo uredila odvodnja komunalnih odpadnih voda, ki se bodo odvodnjavale na čistilno napravo Gorenja vas. 

Podroben opis predmeta javnega naročila izhaja iz Tehničnega poročila in Popisov del s ponudbenim predračunom, ki sta priloga in sestavni del dokumentacije z zvezi z oddajo javnega naročila.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. 

Rok za oddajo ponudbe je 5.7.2018 do 11,00 ure.

Rok odpiranja ponudb je 5.7.2018 ob 12,00 uri.

Nazaj

Aktualno

Kontakt