Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

03. april 2019

Tiskovna konferenca - 100 let Visoške kronike

Tiskovna konferenca v zvezi s prihajajočimi dogodki ob praznovanju 100-letnice izida Visoške kronike je potekala v torek, 2. aprila, ob 11. uri v prostorih bodoče Kavarne v Tavčarjevem dvorcu na Visokem.

Občina Gorenja vas – Poljane bo v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane in drugimi sodelujočimi društvi ter posamezniki letos z več dogodki obeležila 100-letnico objave zgodovinskega romana Visoška kronika dr. Ivana Tavčarja.

Dogodki, ki bodo skozi vse leto potekali v okviru praznovanja, so zbrani pod skupnim naslovom »100 let Visoške kronike – Vest na preizkušnji«.

- Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane je v uvodu pojasnil prvoaprilsko šalo o najdbi zaklada. V nadaljevanju pa je predstavil aktivnosti obnove, ki je od jeseni do sedaj potekala na dvorcu.
- Milena Alič, predsednica Projektne skupine za pripravo prireditev ob 100-letnici izida Visoške kronike, je predstavila projektno skupino in dogodke, ki bodo potekali v okviru praznovanja. 
- Goran Šušnjar, predsednik KD je predstavil oba glavna dogodka v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane, in sicer uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju ter uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame na Visokem.
- Marija Demšar, strokovna sodelavka za pripravo kulturnih projektov v Loškem muzeju Škofja Loka in vodja Programa 80-letnice Loškega muzeja je predstavila aktivnosti muzeja v okviru praznovanja in obenem povabila tudi na dogodke, ki jih pripravljajo v okviru njihovega praznovanja.

Vse predvidene aktivnosti še niso dokončno terminsko opredeljene, zato so bile predstavljene po mesecih.
V maju (9. 5.) bodo člani TD Žirovski Vrh na Pohodu skozi Zalo uprizorili nekaj igranih izsekov iz Visoške kronike.
Potrjen je datum zgodovinskega večera z dr. Grdino, ki bo predstavil razmere v Evropi, na Slovenskem in na Poljanskem v času, ki ga opisuje roman. Dogodek bo 9. 5., ob 19. uri v Poljanah.
Junija bodo članice Klekljarskega društva Deteljica pripravile razstavo na aktualno temo.
V drugem tednu junija bo uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Pripravljajo pa tudi uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame, ki bo 21. 6. na Visokem.
V jesenskem času bodo potekale aktivnosti Loškega muzeja, za osnovnošolce pa bo izveden likovni in literarni natečaj.
Na Trgu Ivana Regna bodo septembra v organizaciji Krajevne knjižnice Gorenja vas potekali Bralni večeri.

Na koncu so si novinarji in drugi prisotni pod vodstvom župana lahko ogledali še izvedena dela in obnovljene prostore dvorca.

Aktualno

Galerija

Kontakt