Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

21. marec 2019

Nove cene za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov

S 1. marcem veljajo nove cene za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.

Link do cenika in sklepa: CENIK in SKLEP 1.3.2019

Cene storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov s 1. marcem za dobre pol evra višje

 

Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane je na 3. redni seji potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019 - 2021 za območje občine Gorenja vas-Poljane. Elaborat je pripravila Snaga d.o.o., ki je pristojen izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za 58 občin v Sloveniji.

 

Cena storitev obdelave komunalnih odpadkov (oblikuje se v evrih na kilogram odpadkov) je po elaboratu za obdobje 2019-2021 za 23,4 % višja od obstoječe cene predvsem zaradi višjih stroškov materiala in storitev (glavnino stroškov predstavljajo stroški oddaje produktov obdelave, predvsem lahke frakcije), medtem ko je cena odlaganja ostankov predelave nižja od obstoječe cene za 17,7 %. Višji dvig cen obdelave po pojasnilu Snage d.o.o. blažijo višje načrtovane količine odpadkov in nižji stroški infrastrukture. Za Snago d.o.o. storite uporabnikom zaračunava Občina Gorenja vas-Poljane.

 

Zaradi sprememb cen obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki so kot je zgoraj navedeno oblikovane v evrih na kilogram odpadka, in povečanja količine zbranih komunalnih odpadkov, katere je pred odlaganjem skladno s predpisi potrebno obdelati (ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki), se bodo cene storitev obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, ki so določene na volumen zabojnika/vreče, nekoliko povečale. Za 120 l zabojnik, na območju z enkrat mesečnim odvozom ostanka komunalnih odpadkov in embalaže, bo to povečanje znašalo skupaj 0,51 evra/mesec. Več informacij na tel. št. 04 51 83 122.

 

Kristina Knific

Aktualno

Galerija

Kontakt