Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

24. september 2018

Podpisan sofinancerski sporazum za rekonstrukcijo regionalne ceste Trebija – Sovodenj

V preteklih dneh je Občina Gorenja vas – Poljane z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Trebija Sovodenj.

Projekti rekonstrukcije, katerih recenzija je bila izvedena v letošnjem aprilu, obsegajo celovito prenovo dveh odsekov, pri čemer prvi odsek obsega rekonstrukcijo dvokilometrskega odseka RC Trebija – Sovodenj od Fužin do Hobovš, drugi pa  400 m regionalne ceste mimo podjetja Lesgal na Sovodnju, kjer bo na novo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava.

Projekt obsega izgradnjo obsežnih novih podpornih zidov ter varovanje zgornje brežine z zaščitnimi mrežami, sidri in opornimi zidovi. Na Fužinah je predvideno avtobusno postajališče. Širina nove ceste bo znašala 5,50 m z dodatnimi razširitvami vozišča v ovinkih. Predvidena je tudi izgradnja dveh novih nadomestnih mostov na Fužinah in pri Lesgalu.

 

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 9.058.586,00 eur, od česar občina financira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter polovico stroška mostu Fužine, ki je ocenjen na 287.406,00 eur.


Skupni postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo po pridobitvi glavnine potrebnih zemljišč ter zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt