Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

11. september 2018

Podpisan sofinancerski sporazum za gradnjo krožnega križišča Poljane

Občina Gorenja vas – Poljane je v teh dneh z Ministrstvom za infrastrukturo RS podpisala Sporazum o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na lokaciji sedanjega semaforja na regionalni cesti v Poljanah.

V preteklem letu je občina za izgradnjo krožišča že pridobila celotno PZI projektno dokumentacijo, ki je tudi že recenzirana. Po projektantskih predračunih je skupna vrednost investicije ocenjena na 822.000 eur, od česar občina financira stroške prestavitve komunalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa financira ministrstvo za infrastrukturo, ki bo objavilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Krožno križišče se bo gradilo v sklopu protipoplavnih ureditev Poljane, za katere občina v mesecu dni pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja, saj je bila celotna zahtevana dokumentacija že predana upravni enoti Škofja Loka. Javno naročilo za izbiro izvajalca protipoplavnih ureditev bo objavljeno takoj po odobritvi Ministrstva za okolje in prostor, ki je v preteklem mesecu potrdilo drugo fazo investicijske dokumentacije (PZI elaborat predinvesticijske zasnove), na osnovi česar bo občina v tem mesecu ministrstvu predala v potrditev še zadnjo tretjo fazo dokumentacije v obliki Investicijskega programa.

Aktualno

Galerija

Kontakt