Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

08. maj 2018

Izvedena recenzija projekta rekonstrukcije regionalne ceste Tebija - Sovodenj

Zadnje dni aprila je bila v prostorih Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) v Ljubljani izvedena recenzija dveh projektov obnove regionalne ceste Trebija – Sovodenj; prvi odsek obsega rekonstrukcijo 2 km odseka RC Trebija – Sovodenj od Fužin do Hobovš, drugi pa  400 m regionalne ceste mimo podjetja Lesgal na Sovodnju.

Projektant Geoing iz Maribora je na recenziji predstavil podrobnosti projekta, nato so recenzenti po posameznih področjih podajali svoje pripombe in predloge za popravke projekta. Sanacija 2 km odseka od Fužin do Hobovš zajema na celotnem območju podporni zid, ne več delih pa je predvideno varovanje zgornje brežine z zaščitnimi mrežami, sidri in opornimi zidovi. Ob Fužinah je predvideno avtobusno postajališče. Širina nove ceste bo znašala 5,50 m z dodatnimi razširitvami vozišča v ovinkih. Projekt Sovodenj pa predvideva novo podporno konstrukcijo, podaljšanje hodnika za pešce do podjetja Termopol in ureditev javne razsvetljave.

Recenzija je med drugim naložila pripravljavcu dodatna soglasja za predvideno ureditev avtobusnega postajališča na Fužinah, naročiti je potrebno tudi dodaten projekt javne razsvetljave na odseku Sovodenj ter za območje mostu Fužine.

Projektant je zadolžen za projekt pridobiti še zadnja soglasja lastnikov zemljišč ter pristojnih soglasodajalcev izvesti popravke projekta. Nato DRSI planira izvesti razpis za izbiro izvajalca del. Gradbena dela bodo potekala po odsekih v obdobju treh let. Dela bodo potekala pod polovično zaporo z izmeničnim prometom, ki ga bo urejal semafor.

Aktualno

Kontakt