Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

13. oktober 2017

Izdano je gradbeno dovoljene za prizidek vrtca Agata v Poljanah

V teh dneh je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za novogradnjo prizidka vrtca Agata pri Osnovni šoli Poljane, ki ga je Upravna enota Škofja Loka izdala 28. 9. 2017.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideva izgradnjo šestih igralnic vrtca ter dveh nadomestnih učilnic, saj je šola že pred leti odstopila del šolskih prostorov potrebam vrtca. Prav tako se s projektom predvideva ureditev predpisanih spremljajočih prostorov in novega zunanjega igrišča za potrebe vrtca.

V vrtcu Agata Poljane je trenutno organiziranih sedem oddelkov vrtca, poldrugi oddelek pa že osmo leto deluje v začasnih prostorih lovskega doma Poljane. Na območju celotne občine Gorenja vas-Poljane poleg navedenih vrtec deluje še na petih drugih lokacijah (vrtec Zala pri Osnovni šoli Gorenja vas, vrtec Dobrava ter vrtci v PŠ Javorje, Lučine in Sovodenj), v katerih je zagotovljeno vrtčevsko varstvo za skupno 420 otrok.

Z novogradnjo prizidka vrtca Agata Poljane občina Gorenja vas – Poljane, ki sodi med občine z najnižjo povprečno starostjo prebivalstva v Sloveniji, želi slediti trendu vključevanja čedalje večjega deleža predšolskih otrok v vrtec, prav tako pa želimo omogočiti vključitev v vrtce tudi tistim otrokom, ki starostni pogoj izpolnijo šele tekom šolskega leta, s čimer bomo odpravili čakalne vrste za vpis v vrtec. Ocenjujemo, da zastavljena investicija pri sedanjem trendu števila rojstev v občini dolgoročno rešuje prostorske potrebe vrtcev v občini, z gradnjo pa bomo pričeli po odobritvi nepovratnih sredstev Ekosklada, ki jo pričakujemo do konca prihodnjega leta. Objekt bomo namreč gradili po konceptih energetsko varčne gradnje in s tem tudi prispevali k okolju prijazni gradnji javnih objektov.

 

Priloge

Aktualno

Kontakt