Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

12. julij 2017

Najem kozolca na Visokem

V preteklem mesecu smo bili na družabnem omrežju deležni obtožbe poročnega para zaradi neprijetnosti, ki so se zgodile ob njunem poročnem slavju.

Tavčarjeva domačija na Visokem, ki poleg dvorca in gospodarskega poslopja zajema tudi kozolec, je  razglašena za spomenik lokalnega pomena. Domačija je trenutno v fazi razglasitve za spomenik državnega pomena.

Zaradi izjemno lepe okolice, miru in velikega povpraševanja, je občina Gorenja vas – Poljane pred leti pričela s porokami na Visokem. Poleg tega organizatorjem omogočamo tudi izvedbo različnih prireditev, ki so zelo dobro obiskane.

V poletnih mesecih je kozolec oddan skoraj vsako soboto in nedeljo, pa naj gre za poročna slavja, različne obletnice ali prireditve širšega obsega. Trudimo se, da omogočamo optimalne pogoje in skrbimo za zadovoljstvo vseh subjektov. Glede na vse večje povpraševanje nam očitno to tudi uspeva, seveda pa se ob množici dogodkov srečamo kdaj tudi s kakšno neprijetnostjo, ki jo skušamo po najboljših močeh v čim krajšem času tudi odpraviti, če se je seveda to zgodilo zaradi naše napake.

Po navedbah domačinov je ob poročnem slavju pretekli mesec dogajanje prešlo vse meje, zato so na kraj dogodka večkrat prišli tudi policisti, namreč v nočnem času se je treba držati uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ki med drugim določa, kolikšna je dovoljena raven hrupa na posameznem območju. Krivda o prekinitvi slavja je zaradi neupoštevanja opozoril izključno na strani najemnikov, zato se z obtožbami ne strinjamo.

Kot večinski lastniki kozolca se opravičujemo predvsem domačinom za vse nevšečnosti, ki se ob različnih dogodkih lahko zgodijo. Prizadevali si bomo, da se kaj takega ne bo več ponavljalo.  Vse najemnike prostora ob dvorcu Visoko pa prosimo, naj se zavedajo, da najemajo prostor, ki je pod spomeniškim varstvom, kar zahteva tudi kulturno obnašanje in zdravo mero zabave.

Poročnemu paru želimo vse dobro na skupni poti.

 

Občina Gorenja vas – Poljane

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt