Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

30. junij 2017

Najuspešnejši devetošolci iz Občine Gorenja vas - Poljane z županom na izletu na Bledu

Poleg knjižnih nagrad, ki jih prejmejo najuspešnejši učenci iz obeh Osnovnih šol v Gorenji vasi in v Poljanah je skupno druženje na izletu tudi del pozornosti, ki jo namenja Občina najuspešnejšim učencem.
Letos se je izleta udeležilo sedem učenk in učencev, Klara Pustavrh, Sara Buh, Vida Stržinar, Anja Štravs, Luka Stanonik, Tomaž Potočnik, Nejc Marolt, zadržani so bili Beti Črešnovar, Ema Rupar, Špela Koprivnikar in Luka Kreč. Spremstvo pa sta bila ravnateljica OŠ Poljane ga. Metka Debeljak in ravnatelj OŠ v Gorenji vasi g. Izidor Selak.

Program izleta je bil turistično naravnan, saj so spoznavali najlepši gorenjski in slovenski turistični biser. Najprej so se okoli jezera peljali s turističnim vlakom, nato so uživali v letnem sankanju, na koncu pa so jim prijazni gostitelji ponudili še adrenalinske skoke. Za zaključek je bilo še skupno kosilo, kjer jim je župan Milan Čadež zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje.

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt