Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

29. junij 2017

Župan sprejel člane ekipe prve pomoči civilne zaščite

Župan občine je sprejel člane ekipe prve pomoči Civilne zaščite Občine Gorenja vas – Poljane, ki jo sestavljajo Nina Kržišnik, vodja ekipe, Nina Špik, Tjaša Maček, Nina Strel in Janže Strel, ter njihova trenerja, Špelo Alič in Tomaža Čadeža.
Člani ekipe so v aprilu in maju opravili 70-urni tečaj iz prve pomoči za bolničarje ter izpit iz prve pomoči za bolničarje, kar je bil predpogoj, da so se konkurenčno udeležili 22. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je bil 27. maja 2017 v Nordijskem centru Planica. Ekipa je v hudi konkurenci dvanajstih ekip zasedla odlično sedmo mesto.

Na preverjanju so sodelujoče ekipe morale pokazati znanje reševanja v primeru delovne nesreče v zimskih razmerah, ob nesreči na žičnici, na večji prireditvi, v primeru nesreče pri transportu ponesrečencev, in sicer veščine oživljanja otroka in odrasle osebe, ravnanja v primeru poškodbe hrbtenice, medenice, izbitja zoba, sladkorne bolezni, možganske kapi, amputacije roke, zadušitve, zloma ...

Ekipa usposobljenih članov lahko sodeluje in priskoči na pomoč občanom na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah. V sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom pa se bo vključevala tudi v vaje, ki jih organizira poveljstvo.

Podporo ekipi nudita Pavle Razložnik, poveljnik Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane, in Barbara Bogataj, ki je v občinski upravi zadolžena za področje civilne zaščite.

Ob tej priliki povabimo tudi ostale občane, ki jih tovrstno področje zanima in bi si želeli nadgraditi znanje prve pomoči, da se pridružijo ekipi.

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt