Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

23. junij 2017

Odprtje knjižnice

Knjižnica Ivana Tavčarja je včeraj, 22. junija, v Gorenji vasi dobila nove prostore. 
Vabljeni na ogled in izposojo.

Novi prostori knjižnice so dobili prostor v drugem nadstropju Sokolskega doma Gorenja vas, za katerega je občina v letih 2014 in 2015 s pomočjo nepovratnih sredstev izvedla temeljito energetsko in statično sanacijo.

V letu 2016 so se nadaljevala zaključna gradbena in inštalacijska dela v novih prostorih knjižnice. Tako je bil položen zaključni tlak in zaključena elektroinštalacijska dela z razsvetljavo.
V letu 2017 je bila urejena še celotna notranja oprema nove knjižnice, ki vključuje tudi sodobno opremo za izposojo knjig.
Knjižnica bo v primerjavi s sedanjimi utesnjenimi kletnimi prostori delovala na nekajkrat večji površini, ki znaša skupno 231 m2 in poleg prostorov knjižnice vključuje tudi večnamenski prostor za spremljajoče dejavnosti knjižnice, obiskovalci pa bodo lahko uporabljali tudi bližnjo 79 m2 visoko teraso v nadstropju knjižnice.

Knjižnica, ki je od leta 1983 delovala v kletnih prostorih na Sestranski vasi 14, je v ponedeljek, 05.06.2017, dokončno zaprla svoja vrata na tej lokaciji. Sledila je fizična preselitev gradiva v nove prostore (četrtek, 08.06.2017) in nato urejanje gradiva na policah in opremljanje z RFID sistemom za izposojo.

Danes so bili prvi obiskovalci, ki so se sprehodili med policami, skupine otrok iz vrtca Zala Gorenja vas. Otroci so si ob prvem obisku izdelali knjižno kazalko ob pomoči knjižničark in vzgojiteljic ter si ogledali igrano predstavo Sovica Oka v izvedbi vzgojiteljic iz vrtca Agata Poljane. V popoldanskem času pa bo knjižnica odprta za širšo javnost.

Bralci so spraševali: "Ali boste imeli sedaj tudi več knjig?" Ne, gradivo se je zgolj preselilo v nove prostore. So pa spremembe na področju postavitve gradiva, a za več informacij jih obiščite in vas bodo o vsem seznanili in poučili.  

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt