Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

31. maj 2017

Grobi posegi v kanalizacijo Podgora

Občinski komunalni delavec je dne 22. 5. 2017 preko nadzornega sistema obveščanja prejel alarm o neobičajno velikih količinah odplak na črpališču kanalizacijskega sistema v Podgori, ki si ga je takoj nato tudi ogledal. 
Pri pregledu kanalizacijskega sistema je bilo ugotovljeno, da je tega dne domačin iz Podgore v jašek javnega kanalizacijskega sistema nepooblaščeno izpraznil večjo količino grezničnih odplak iz svoje domače greznice, kar je povzročilo preobremenitev sistema kanalizacije, v katerega so izlivi grezničnih odplak najstrožje prepovedani.

Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se namreč prostorsko zagotavlja na čistilni napravi Gorenja vas, ki je bila v ta namen tudi posodobljena in dograjena, občina pa za praznjenje greznic celo zagotavlja občinsko gospodarsko javno službo. Dejanje, ki je povzročilo tako škodo delovanju sistema odvajanja komunalnih odpadnih vod kot motnjo pri varovanju okolja, je povzročitelj priznal, obravnavale pa ga bodo tudi pristojne inšpekcijske službe.

Ker je bilo povzročeno dejanje tudi predmet napačnih razlag v socialnih medijih, bomo v prihodnje nadzoru sistema kanalizacijskega omrežja posvetili še več pozornosti, saj le pravilno delovanje sistema zagotavlja pričakovane učinke varovanja naravnega okolja, v katerem prebivamo.

Aktualno

Kontakt