Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

25. april 2017

OBVESTILO - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da se s 1. majem 2017 spreminjajo obračunske cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Cene so sestavljene iz cen infrastrukture in cen storitev, njihovo oblikovanje je določeno z državno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen.

Kljub prizadevanjem in 60 % subvenciji omrežnin nam ni uspelo, da bi cene ostale nespremenjene. Novi ceni omrežnin za vodomere nazivnega primera do vključno DN 20 (z že upoštevano 60 % subvencijo občine) znašata 4,5157 EUR/mesec za odvajanje in 0,4890 EUR/mesec za čiščenje oz. skupaj 5,0047 EUR/mesec, kar je za nekaj manj kot 1,53 EUR več od starih cen (3,4752 EUR/mesec za odvajanje in 0,00 evra/mesec za čiščenje (poračun 2015)). Cena storitev odvajanja se ne spreminja (0,1945 EUR/m3), cena čiščenja pa se povečuje za 0,07 EUR/m3. Vse cene so brez 9,5 % DDV.

 Primerjava s stroški individualnih sistemov za čiščenje komunalnih odpadnih voda: Stroški gospodinjstva vezani na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda niso zanemarljivi tudi v primeru čiščenja na lastni mali komunalni čistilni napravi (MKČN). Vzorčni izračun omrežnine za čiščenje za malo komunalno čistilno napravo (4-6 PE, upoštevana nabavna vrednost z vgradnjo 4.000 EUR, življenjska doba 25 let) je 13,33 EUR/mesec. Stroški storitev (stroški povezani z električno energijo, vzdrževanjem (brez dela lastnika) in odvozom mulja (enkrat na tri leta) in servisnim vzdrževanjem) pa so odvisni od tipa MKČN in pri večini MKČN gibljejo nad 10 EUR/mesec.

Cenik je objavljen na naslednji povezavi: Cenik

 V primeru nejasnosti smo vam na voljo (tel. št. 045183122, Kristina Knific).

Aktualno

Kontakt