Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

13. april 2017

Podpisali sporazum o sofinanciranju projekta poplavne varnosti Poljan

V Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah je bil včeraj, v sredo, 12. aprila velik dogodek za Poljansko dolino. Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen, direktor Direkcije RS za vode g. Tomaž Prohinar in župan Občine Gorenja vas – Poljane g. Milan Čadež so podpisali Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«. Pri podpisu sporazuma so bili prisotni tudi generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOP-u Leon Behin, vodja Sektorja območja zgornje Save Direkcije za vode iz Kranja Urban Ilc, Rok Fazarinc iz nosilnega projektantskega podjetja Izvor, d.o.o., direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec in Igor Kržišnik, vodja projekta v občinski upravi.

Vsi prisotni podpisniki sporazuma so bili enotni, da investicija predstavlja izjemen prispevek k izboljšanju poplavne varnosti tega dela Poljanske doline, kjer se rušilne poplave dogajajo v čedalje krajših časovnih obdobjih, zato so vsi izrazili zadovoljstvo, da je bila obsežna priprava investicije pravočasno zaključena, kar omogoča začetek del še v letu 2017, zaključek vseh del pa je predvidena v letu 2019. Ministrica ga. Irena Majcen je pohvalila delo na Občini Gorenja vas-Poljane, saj so  pripravili celotno projektno dokumentacijo za izvedbo potrebnih ukrepov in vključno z investicijsko dokumentacijo. Odkupili so tudi že vsa potrebna zemljišča in izvedli uskladitve z lastniki mejnih zemljišč.

 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljan obsegajo:

  • regulacijo s premestitvijo struge Sore v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Na tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, da bo možno urediti letno kopališče.
  • znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Na področju cerkve Svetega Martina se bo tudi zgradil poplavni nasip.
  • poglobitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo tangencionalnega sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval poplavljanje Sore, kadar je le ta višja.
  • izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan
  • ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro dva metra odmaknjenega zahodno od obstoječega, ki bo brez podpornikov.
  • Premestil se bo tudi transformator, ker se cesta iz Hotovlje premika v smeri juga.
  • Zgrajena bo nova cestna povezava do cerkve, obstoječa ob brežini bo urejena v pešpot in se bo ponižala, s tem se bo povečal volumen za vodotok.

 

Skupna višina investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev  prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas-Poljane. Investicija bo potekala pod nadzorom novoustanovljene Direkcije RS za vode, trenutno pa je v potrjevanju razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del, sledi objava javnega naročila ter sklenitev gradbene pogodbe.

Aktualno

Kontakt