Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

07. februar 2017

VEČ DOMAČE HRANE V SLOVENSKE ŠOLE IN ZAVODE

V Gorenji vasi smo imeli dan pred državnim praznikom lep dogodek promocije domače hrane, njenih pridelovalcev in predelovalcev na eni strani ter kupcev na drugi strani.

Cilja sestanka sta bila spodbujanje lokalnega pridelovanja in predelovanja hrane ter zagotavljanje oskrbe z lokalno hrano z izrabljanjem e-tehnologij, interneta v najširšem smislu. Izhodišče sestanka so bili problemi, ki jih imajo, jih čutijo najboljši poznavalci prehranskega prodajno-nakupnega procesa.

 

Sestanek so odprli župani porečja reke Sore: Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Medvode, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri. Poudarili so interes za spodbujanje lokalne pridelave in predelave hrane za izboljševanje gospodarstva v občinah, ter spodbujanje uporabe lokalne hrane za zagotavljanje zdrave prehrane otrok v vrtcih in osnovnih šolah, pacientov v bolnišnicah in varovancev v domovih starejših.

 

Kupci hrane so sodelovali v panelih vrtcev, osnovnih šol in bolnišnic. Poudarili so potrebo po povečanju deleža hrane, ki jo javni zavodi smejo kupovati brez javnega razpisa, da bi se nakupni proces poenostavil in pocenil. Izpostavili so nujo, da se v času sezone lokalne hrane, ki je v Sloveniji primanjkuje, poveča delež dovoljenega nakupa brez razpisa, ki je aktualen, ko izven sezone lokalne hrane ni na voljo. Kupci hrane so pripravljeni sodelovati pri razvijanju poenotenih računalniških programov za naročanje hrane.

 

Pridelovalci hrane in zadruge so se v svojem panelu zavzeli za boljšo povezanost s kupci hrane, pri čemer vidijo priložnosti za izrabljanja interneta v logističnih procesih. Zainteresirani so za večjo koncentracijo ponudbe potencialnim kupcem in pocenitev prevozov do kupcev (racionaliziranje prehranske verige).

 

Udeleženci sestanka so v odmoru obiskali tržnico hrane (Poljane Valley Local Food Market), na kateri je 21 pridelovalcev/predelovalcev hrane na stojnicah v sosednji dvorani Sokolskega doma predstavilo svojo ponudbo. Prodajalci hrane Poljanske doline so se v živo srečali s potencialnimi kupci iz raznih koncev Slovenije. Na tržnici so udeležence sestanka pogostile članice Društva podeželskih žena Blegoš. Po sestanku so obiskali kmetiji, Sirarstvo Bogataj in Sirnico Pustotnik v Gorenji vasi.

 

Občina Gorenja vas – Poljane

 

Kmetije ki so sodelovale na dogodku:

Kmetija Pr' Čum

Kmetija Pr' Dimšarji

Kmetija Pr' Petelin

Kmetija Pr' Režen

Kmetija Pr' Anžk

Kmetija Lojz, Igor Bogataj

Kmetija Lužar, Majda Hladnik

Kmetija Martinuc, Milena In Franc Miklavčič

Kmetija Matic, Danilo Jezeršek

Kmetija Zamuda, Majda in Zvone Možina

Kmetija Žunar, Jereb Jožef

Čebelarstvo, Klemenčič Janez

Peter Šubic, Lom nad Volčo

KGZ z.o.o. Škofja Loka

Društvo podeželjskih žena Blegoš

Kmetija pri "Jakuc", Štefan Inglič

Ekološka kmetija Zaleše, Bernarda in Pavle Peternelj

Kmetija na Ravan

Kmetija Pr' Jurnčk

Janez Kožuh, Škofja Loka

Aktualno

Kontakt