Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi zemljišča se izdaja skladno s predpisi o upravnem postopku, nabor vsebine pa je skrčen na podatek o namenski rabi ter prostroskih ukrepih po predpisih o urejanju prostora. Pridobitev potrdila je odslej povsem fakultativna, čeprav je tako po svojemu namenu kot naravi najboljši vir podatkov za investitorja. Potrdilo o namenski rabi zemljišča ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor.

Zahtevek lahko poda vsaka fizične ali pravna oseba. 

Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje in drugi podzakonski akti, državni in občinski prostorski akti. 

Skladno s 180 a. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je rok za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča 15 dni. V kolikor se vlogi ne priloži veljavne kopije katastrskega načrta, je Občina Gorenja vas - Poljane skladno z zakonom dolžna sama pridobiti veljavno kopijo, vendar se v tem primeru predpisani rok za izdajo potrdila o namenski rabi prostora iz zakonsko določenih 15 dni podaljša za dodatnih 18 dni (3 dni za odpravek in 15 dni za delo GURS).

Priloge

Aktualno

    Košnja ob občinskih cestah

    Danes se je pričela strojna košnja ob občinskih cestah. Izvajalec del je MJD Janez Mezeg s.p.. Košnja se vsako leto izvede na približno 200 km občinskih cest. Upoštevajo se predlogi krajevnih skupnostih, ki so bili posredovani do 18.07.2017. Košnja, ki se izvaja enkrat letno traja predvidoma 4 tedne. Občane naprošamo, da bodo pozorni na stroj, ki izvaja košnjo, in prilagodijo svojo hitrost na način, da lahko počasi obvozijo stroj.

Kontakt