Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija se izdaja predvsem za dva namena:
- za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih,
- za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.


Z njo občina daje investitorju nameravane graditve, kupcu oziroma prodajalcu določenega zemljišča, kot lastniku objekta, ki nima določene gradbene parcele možnost, da ugotovi, kakšna so merila in pogoji za načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov.

Zahtevek lahko poda vsaka fizične ali pravna oseba.

Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje in drugi podzakonski akti, državni in občinski prostorski akti.

Skladno s 180 a. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je rok za izdajo lokacijske informacije 15 dni. V kolikor se vlogi ne priloži veljavne kopije katasterskega načrta, je Občina Gorenja vas - Poljane skladno z zakonom dolžna sama pridobiti veljavno kopijo, vendar se v tem primeru predpisani rok za izdajo lokacijske informacije iz zakonsko določenih 15 dni podaljša za dodatnih 18 dni (3 dni za odpravek in 15 dni za delo GURS).

Priloge

Aktualno

Kontakt