Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Ekološki otoki

V Občini Gorenja vas - Poljane je 50 ekoloških otokov za zbiranje embalaže, stekla in papirja. Ekološki otoki so namenjeni zbiranju odpadne embalaže in papirja iz gospodinjstev.

Na ekoloških otokih so nameščeni zabojniki z napisi »embalaža«, »papir« in »steklo«.

V zabojnike z napisom »embalaža« 
odlagamo le izpraznjeno odpadno embalažo, ki je izdelana  iz plastike, kovine, stiroporja ali iz različnih slojev teh materialov in papirja (nap. »tetrapak« embalaža):

- med odpadno embalažo iz plastike spadajo različne plastenke, vrečke in folije, lončki, zabojčki in druge plastična embalaža, ki ne spada med nevarno embalažo. Pogosto so v njih embalirana živila, pralna sredstva, sredstva za osebno nego ipd.
- med odpadno embalažo iz kovin prištevamo pločevinke od pijač, konzerve iz prehrambene industrije, kovinske pokrovčke in drugo embalažo iz kovin, ki ni nevarna embalaža.
- med embalažo iz stiroporja spada embalaža od živil in tehničnega blaga ter druga embalaža iz stiroporja, ki ni nevarna embalaža.
- med večslojno embalažo spada embalaža od živil, ki je sestavljena iz različnih materialov. Najpogostejša tovrstna embalaža je embalaža poznana pod nazivom »tetrapak« in druga večslojna ovojna embalaža, ki ni nevarna embalaža.
- nevarna embalaža je embalaža v kateri so bile zapakirane snovi z oznako T-strupeno, O-oksidativno in E-eksplozitivno ali so bila v njej shranjena  maziva na osnovi olj, kot so nap. strojna in mazalna olja ali pa je bila pri uporabi onesnažena z navedenimi snovmi.

V zabojnik z napisom »papir«
odlagamo le izpraznjeno embalažo z iz kartona in papirja, ki ni nevarna embalaža, ter drug odpadni papir kot so časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, pisarniški papir, ...

V zabojnik z napisom »steklo«
odlagamo le izpraznjeno stekleno embalažo, kot so steklenice od živil, pijač, kozmetike, zdravil ipd., ki ni nevarna embalaža. Pokrovčke iz kovin in plastike odstranimo in odložimo ločeno v zabojnik z napisom »embalaža«.


Ureditev ekološkega otoka Todraž:

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt