Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže

Zbirni center Todraž:
Zbirni center je pričel z rednim obratovanjem 12. 5. 2010.
Obratovalni čas: ponedeljek od 9. do 17. ure, sreda od 8. do 17. ure in druga sobota v mesecu od 8. do 12. ure.
V primeru praznikov zbirni center ne obratuje.


Slika 1: Lokacija zbirnega centra Todraž                                   Slika 2: Vhod v zbirni center Todraž
Nakup zabojnikov za embalažo in ostanek komunalnih odpadkov:


Zabojnike za embalažo (zeleno telo in rumen pokrov) in ostanek komunalnih odpadkov (zelen zabojnik) lahko kupite od 4. 5. 2011 naprej v Zbirnem centru Todraž, in sicer vsako delovno sredo od 8. do 17. ure in drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. Cena 120 l zabojnika je 24,00 EUR, cena 240 l pa 33,00 EUR. Cene vključujejo DDV. Količina zabojnikov na zalogi je omejena. Priporočamo, da zabojnik predhodno rezervirate pri Bojanu Kavčič 051 328 514.

Ravnanje s komunalnimi odpadki zahteva ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Občina Gorenja vas - Poljane je v novembru 2008 uvedla ločeno zbiranje embalaže v okviru gospodinjstev. Rezultate in izkušnje smo opisali v članku z naslovom "Ni vsak sistem za manjše občine«. Članek je bil objavljen v 47. izdaji revije EOL (embalaža-okolje-logistika). E-izvod revije je dostopen na: http://www.fitmedia.si/.


LOČEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV IN EMBALAŽE V OBČINI GORENJA VAS-POLJANE:

Današnji čas, razpoložljiva infrastruktura in zahteve za ravnanje z odpadki zahtevajo dosledno izvajanje ločevanja odpadkov na izvoru. V ta namen so podana spodnja navodila. V primeru, da odpadka ne znate razvrstiti priporočamo uporabo abecednika za ravnanje s komunlanimi odpadki (povezava do abecednika) ali pokličite Kristino Knific (04-5183122).
 
Navodila za ločeno zbiranje so zbrana in podana v priloženi datoteki spodaj.


ZBIRANJE OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV:

Ostanki komunalnih odpadkov (v nadaljevanju OKO) so ostanki odpadkov iz katerih so izločeni odpadki, ki jih je potrebno zbirati ločeno kot so npr. embalaža, papir, steklo, biološki odpadki, nevarni odpadki in kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema.

OKO konča na deponiji za odlaganje nenevarnih odpadkov zato je pomembno, da med njih ne odlagate nevarnih odpadkov (onesnaženje okolja, predvsem tal in podtalnice) in da so iz njih izločene vse frakcije odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati ali predelati oziroma je zanje določeno ločeno zbiranje.

Primeri odpadkov, ki spadajo med OKO:plenice, odpadna oblačila, igrače (razen tiste, ki imajo baterije),plastični in kovinski odpadki, ki po funkciji niso embalaža (ponev, plastična skleda in druga posoda, dežnik, metla, smetišnica ipd.),  keramični in podobni izdelki  (npr. krožniki, skodelice), odpadki, ki nastanejo pri obnovi in popravilih v hiši (odpadne plastične cevi, stiropor, kamena volna ipd.(opeka, pesek, ploščice ipd. odpadki ne spadajo med OKO)), odpadne šolske potrebščine (puščica, ravnilo, svinčniki, barvice, flomastri, plastične mape, copati, torba ipd), odpadno steklo, ki ni embalaža (razbito okensko steklo, žarnica z volfranovo nitko, pleksi steklo ipd.), odpadki iz kuhinje, ki jih ni mogoče kompostirati (nap. kosti).

OKO se zbirajo ločeno v zabojnikih oziroma v tipiziranih vrečah. OKO je potrebno oddati v zabojniku za OKO ali tipizirani vrečki na prevzemno mesto uporabnika storitve (ob poti smetarskega vozila). Pri dostavi zabojnika/vrečke je potrebno paziti na prometno varnost, kar pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6 ure zjutraj. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bližnji ekološki otok in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza (tel .04-5183122). Urniki odvozov so objavljeni spodaj.

Oddaja odpadka v primeru zapore/v primeru neprevoznosti ceste: V primeru zapore ali neprevoznosti ceste se odpadke odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste. V primeru nejasnosti /težav pokličite 051328488.
ZBIRANJE EMBALAŽE IZ PLASTIKE, KOVIN IN SESTAVLJENIH MATERIALOV (EMBALAŽA):

Embalaža je potrebno zbirati ločeno in skladno z Navodilom za ločeno zbiranje embalaže iz kovin plastike in sestavljenih materialov (povezava do navodila). S Slopaka so nas v avgustu 2011 obvestili, da se med zbrano nevarno embalažo nahaja tudi embalaža, ki ni nevarna embalaža, zato je bilo zgornje navodilo v avgustu 2011 spremenjeno. Pozornost je potrebno nameniti predvsem temu, da embalažo povsem izpraznimo in oddamo v ustrezen zabojnik oziroma mesto zbiranja. Priporočamo, da embalažo od živil oplaknete. Podrobnosti so obrazložene v Navodilu za ločeno zbiranje nevarne in nenevarne embalaže (povezava do navodila).

Embalažo je potrebno oddati na prevzemno mesto (ob poti smetarskega vozila) v zabojniku za embalažo ali tipizirani vrečki. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6 ure zjutraj. Pri dostavi zabojnika/vrečke na prevzemno mesto je potrebno paziti na prometno varnost, kar med drugim pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bljižnji ekološki otok in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza (tel .04-5183122). Urniki so objavljeni spodaj.

Morebitne občasne viške embalaže
lahko uporabniki storitev iz gospodinjstev brezplačno oddajo v zabojnike za EMBALAŽO na ekoloških otokih ali v zbirni center odpadkov v Todražu. Slednji oddaji sta za uporabnike storitev iz gospodinjstev brezplačni. Zabojniki za EMBALAŽO se praznijo po urniku odvoza za OKO in EMBALAŽO.

V primeru stalnih viškov embalaže priporočamo, da pričnete za oddajo uporabljati večji zabojnik oz. na vaši krajevni skupnosti prevzamete dodatne vrečke. Za uporabo večjega zabojnika pokličite Kristino Knific (04-5183122).

Oddaja odpadka v primeru zapore/v primeru neprevoznosti ceste: V primeru zapore ali neprevoznosti ceste se odpadke odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste. V primeru nejasnosti /težav pokličite 051328488.

 

Izobraževalni Slopakov film o reciklaži odpadne embalaže je na voljo na naslednji povezavi: Slopakov filmZBIRANJE EMBALAŽE IZ STEKLA (STEKLO):

Embalažo iz stekla (steklenice, kozarci in druga steklena embalaža) se lahko odda v zabojnike za STEKLO na ekoloških otokih ali v zbirni center odpadkov v Todražu.  Iz steklene embalaže morajo biti odstranjeni vsi odstranljivi deli, ki so iz materialov, ki niso steklo (npr. kovinski in plastični pokrovčki, tesnila, medtem ko se nalepk ne odstranjuje). Prav tako mora biti steklena embalaža izpraznjena, tista, ki je vsebovala gostejša živila (čokoladni kremni namazi, majoneza, gorčica,...) pa "na grobo pomita". Zabojniki za STEKLO se praznijo po urniku odvoza (povezava do urnika).


V primeru večjih količin STEKLA priporočamo, da ga oddate v zbirni center Todraž.

V primeru nejasnosti pri ločevanju uporabite abecednik ravnanja z odpadki (povezava do abecednika) ali pokličite Kristino Knific (04-5183122).


ZBIRANJE EMBALAŽE IZ PAPIRJA IN KARTONA TER ODPADNEGA PAPIRJA (PAPIR):

Embalažo iz papirja in kartona (npr. razne škatle in vrečke) ter odpadni papir (časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, pisarniški in drug papir)  se lahko odda v zabojnike za PAPIR na ekoloških otokih ali v zbirni center odpadkov v Todražu. Škatle je potrebno razdreti in zložiti, da zavzamejo čim manj prostora v zabojniku. Iz embalaže iz papirja in kartona morajo biti odstranjeni vsi odstranljivi deli, ki so iz materilov, ki niso papir oz. karton (npr. kovinski in plastični ovoji, medtem ko se manjših sponk, nalepk in lepilnih trakov ne odstranjuje). Prav tako mora biti papir tehnično čist, kar po meni, da ni prepojen z nevarnimi ali drugimi snovmi (npr. naoljen). Zabojniki za PAPIR se praznijo po urniku odvoza (povezava do urnika
).

V primeru večjih količin PAPIRJA priporočamo, da ga oddate v zbirni center Todraž.

V primeru nejasnosti pri ločevanju uporabite abecednik ravnanja z odpadki (povezava do abecednika) ali pokličite Kristino Knific (04-5183122).


URNIKI ODVOZOV OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV IN EMBALAŽE V LETU 2016:

 

Območje1: 

 • Gorenja vas, Dolenja Dobrava in Hotavlje, Srednje Brdo (1, 2, 3, 3a), Volaka (1), Dobje, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, Predmost, Bukov Vrh (2, 3, 3a, 4  in 5); Lajše nad Gorenjo vasjo
 • (povezava do urnika)

 

Območje2:

 • Bukov Vrh, Kremenik in Vinharje, Srednja vas (vse, razen hišnih številk: 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a), Žabja vas, Poljanska cesta 1, Predmost 2
 • Dobravšce, Kladje in Žirovski Vrh Sv. Antona
 • (povezava do urnika)

 


Območje 3:

 • Gorenja Dobrava, Bačne, Brebovnica, Dolge Njive, Goli Vrh,  Lučine, Prelesje, Todraž, Zadobje in Žirovski Vrh Sv. Urbana
 • (povezava do urnika)


Območje 4:

 • Fužine, Podgora, Trebija, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Sovodenj in Stara Oselica (razen hišnih številk 42-44) 
 • Smoldno, Volča, Četena Ravan, Delnice, Dolenčice, Dolenja Žetina, Dolenja Ravan, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Javorje, Jazbine, Jelovica (hišne št. 1-4),  Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Podobeno, Podvrh,  Suša, Zakobiljek in Zapreval
 • Čabrače, Debeni, Jelovica (hišne št. 5 in 6), Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Leskovica,  Robidnica, Studor, Volaka, Srednje Brdo (razen1, 2, 3 in 3a), Stara Oselica 42-44
 • Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Hlavče Njive, in Srednja vas (hišne št. 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a)) Poljanska cesta 130 in 131
 • (povezava do urnika)

 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV :

Med nevarne odpadke spadajo vsi odpadki, ki izvirajo iz gospodinjstev in so: odpadne barve in laki, odpadna lepila, smole, kiti ipd., odpadna mazalna ali jedilna olja,kemikalije in pralna sredstva, zdravila in drugi farmacevtski izdelki, škropiva in drugi fitoterapevtski pripravki, akumulatorji in baterije, neonske sijalke (žarnice), ostanki drugih nevarnih snovi in embalaža, ki je nevaren odpadek.

Tekoči in praškasti nevarni odpadki morajo biti embalirani v originalno ali drugo ustrezno embalažo in dobro zaprti ter označeni. Pri rokovanju z njimi je potrebno poskrbeti za varnost. Do oddaje jih skladiščite na primernem mestu, ločeno od živil in nedostopno otrokom.

 Nevarne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirni center Todraž in v okviru akcije zbiranja s premično zbiralnico, ki bo 23. maja 2015 (povezava do urnika).

 

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV :
Med kosovne odpadke, ob upoštevanju spodaj navedenega, lahko oddamo komunalne odpadke, ki so predmeti večjih dimenzij in so nastali v gospodinjstvu: odpadno stavbno in stanovanjsko pohištvo (omara, kavč, sedežna garnitura, miza, stol, vrata, okna ipd.), večje kose izpraznjene odpadne embalaže (npr kovinski sod, »hobuk«, lesena paleta ipd.), otroško opremo (voziček, stajica, hojica ipd.) in druge predmete večjih dimenzij kot so nap. kolo, samokolnica, lopata, mešalec za beton.

 Kosovni odpadek, ki je sestavljen iz več različnih materialov, je potrebno pred oddajo razstaviti po materialih: les, kovina ter ostalo. Pri oddaji kosovnih odpadkov iz stekla (nap okensko steklo, avtomobilsko steklo) je potrebno paziti, da se steklo ne razbije. Paziti je potrebno, da prevzemnega mesta ne onesnažimo z oddanimi kosovnimi odpadki.

 V sklopu oddaje kosovnih odpadkov ne spadajo naslednji odpadki: odpadne avtomobilske gume, nevarni odpadki,odpadna električna in elektronska oprema (npr. hladilniki, hladilne skrije, štedilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, monitorji, TV sprejemniki in drugi stroji in naprave, ki za pogon rabijo el. energijo in ostanek komunalnih odpadkov (npr. predmeti manjših dimenzij), kakršni koli odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti in odpadna strešna kritina, ki vsebuje azbest itd. Vse navedene odpadke lahko oddate v zbirnem centru Todraž. Oddaja vseh odpadkov, razen ostanka komunalnih odpadkov, je brezplačna.

 Kosovne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirni center Todraž in v okviru akcije zbiranja.


 ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN HIŠNO KOMPOSTIRANJE

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS št. 39/2010, v nadaljevanju Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku.

Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje, kot jih določa Uredba:

 Odpadki, primerni za kompostiranje so zeleni vrtni odpad in kuhinjski odpadki. Zeleni vrtni odpadso odpadki kot so: odpadno vejevje,  trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel. Kuhinjski odpadki so odpadki kot so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

 Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi:  plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice.

 Postavitev hišnega kompostnika:  Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

 Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja:  Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Obveznosti za zbiranje in oddaja bioloških odpadkov izvajalcu javne službe:

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS št. 39/2010, v nadaljevanju Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku. Skladno s 15. členom Odloka (Ur. l. Rs št. 95/2002, 124/2008 in 107/2011) so s
toritve zbiranja bioloških odpadkov obvezne za vse lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine Gorenja vas-Poljane in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške stavbe in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo biološki odpadki in se biološki odpadki ne kompostirajo v hišnem kompostniku ali v primeru gostinske dejavnosti oddajajo zbiralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

Biološke odpadke je potrebno zbirati skladno z navodilom izvajalca javne službe. Datumi odvoza so določeni z urnikom odvoza biloških odpadkov (povezava do urnika). 

 

V primeru nejasnosti pokličite mag. Kristino Knific, tel. št.:  045183122 ali na e-mail: kristina.knific@obcina-gvp.si

Podatke o spremembah pri oddaji odpadkov sporočite Ani Nedižavec, tel. št.: 045183108 ali na e-mail: ani.nedizavec@obcina-gvp.si


Zbiranje odpadnih oblačil:

Odpadna oblačila zbiramo v posebnih zabojnikih, ki se nahajajo na ekoloških otokih v Gorenji vasi (ob glavni cesti, blizu trgovine KGZ), v Poljanah (ob mostičku pri pekarni Poljane) in v Todražu (pred zbirnim centrom).

Odpadnih oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati, likati in zlagati, vendar naj bodo kljub temu primerno čista in uporabna za recikliranje. To pomeni, da uporabna moška, ženska in otroška oblačila (zimska, poletna, nosečniška, športna, večerna,…), spodnje perilo, čevlje v parih, hišne tekstilije (prti, rjuhe, brisače, posteljnina, zavese), pokrivala, pasovi, torbice, manjše plišaste igrače zgolj zložite v navadne plastične (polietilenske) vreče. Zlaganje v vreče je potrebno zaradi transporta. Približno 70 % zbranih oblačil gre v ponovno uporabo, 15 % se jih uporabi za krpe, 10 % se jih reciklira in ostanek (okrog 5 %) pa gre v postopke energetske izrabe oz. odstranjevanja.

Odpadna oblačila prevzema Zoltan d.o.o., ki prosi, da v zabojnike ne odlagamo prešitih odej, vzglavnikov, preprog, dežnikov, vzmetnic, raznih polnil, koščkov tekstila, prav tako pa tudi ne umazanih/raztrganih/neuporabnih oblačil in obutve. Tovrstne odpadke še vedno odlagamo zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/tipizirana vreča), katerih vsebina gre na energetsko predelavo.

Več informacij: Kristina Knific 

 

Zbiranje odpadne električne in elktronske opreme (OEEO)

OEEO se zbira v zbirnem centru v Todražu.

Zabojniki za zbiranje malih gospodinjskih aparatov in baterij:

Od oktobra 2016 je omogočena oddaja malih gospodnjskih aparatov in baterij tudi na ekoloških otokih: Sovodenj – ekološki otok poleg Mercatorja; Trebija-ob cesti pri Domu pod Planino; Gorenja vas-ekološki otok ob obvoznici; Poljane-ekološki otok ob lokaciji bivše pošte; Javorje-ekološki otok na parkirišču pod šolo; Lučine-parkirišče poleg ekološkega otoka v Lučinah.

Zabojniki so namenjeni zgolj za zbiranje baterij in malih gospodinjskih aparatov med katere spada majhna odpadna električna in elektronska oprema, katere nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm. Primeri malih gospodinjskih aparatov, ki jih lahko odlagamo v navedene zabojnike: sesalniki, sesalniki-metle, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure, električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., dimni javljalniki, regulatorji ogrevanja, termostati, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki, majhni instrumenti za spremljanje in nadzor, majhne naprave, ki samodejno izdajajo proizvode, majhna oprema z vgrajenimi fotonapetostnimi paneli.

V zabojnik se ne sme odlagati drugih odpadkov, opreme za toplotno izmenjavo (npr. hladilniki, zamrzovalniki, klime, odstranjevalniki vlage, toplotne črpalke oljni radiatorji ipd.), zasloni, monitorji, prenosni računalniki, LCD okvirji za fotografije, notesniki ipd., žarnice in sijalke.

 
 

Priloge

Aktualno

Kontakt