Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Ravnanje z odpadki

V Občini Gorenja vas - Poljane je urejeno ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:

· Ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/vrečka)
· Steklo (embalaža iz stekla)
· Papir (odpadni papir in embalaža iz papirja)
· Embalaža (mešana embalaža iz kovin, plastike, stiroporja in sestavljenih materialov)
· Kosovni odpadki (večji kosi odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi)
· Nevarni odpadki (nevarni odpadki in embalaža, ki je nevarni odpadek)
· Biološke odpadke kompostirajo gospodinjstva v hišnih kompostnikih

V letu 2002 je Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Z letom 2005 se je skladno z veljavno zakonodajo in s sprejetimi akti uvedel nov način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je pomenilo, da se je dotedanje plačevanje odpadkov, ki je bilo vezano na število oseb, nadomestilo s plačevanjem v odvisnosti od velikosti posode oz. vreče za odpadke in v odvisnosti od predvidenega števila mesečnih odvozov. Podrobnosti so razvidne iz Odloka.

Dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas - Poljane. Izvaja jo Režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane.

V primeru, da v zvezi z odpadki potrebujete dodatne informacije, bi želeli zamenjati zabojnik, urediti oddajo odpadkov ali bi želeli izvedbo storitve reklamirati ter v primeru nejasnosti pokličite Kristino Knific (tel. 04 51 83 122 ali 051 328 488; kristina.knific@obcina-gvp.si), ki je odgovorna za področje odpadkov.


Podatke o spremembah pri oddaji odpadkov
sporočite Ani Nedižavec, tel. št.: 04 51 83 108 ali po elektronski pošti na ani.nedizavec@obcina-gvp.si.

Aktualno

Galerija

Kontakt