Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Ravnanje z odpadki

V Občini Gorenja vas - Poljane je urejeno ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:

· Ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/vrečka)
· Steklo (embalaža iz stekla)
· Papir (odpadni papir in embalaža iz papirja)
· Embalaža (mešana embalaža iz kovin, plastike, stiropora in sestavljenih materialov)
· Kosovni odpadki (večji kosi odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi)
· Nevarni odpadki (nevarni odpadki in embalaža, ki je nevarni odpadek)
· Biološke odpadke kompostirajo gospodinjstva v hišnih kompostnikih

V letu 2002 je občinski svet sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Z letom 2005 se je skladno z veljavno zakonodajo in s sprejetimi akti uvedel nov način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je pomenilo, da se je dotedanje plačevanje odpadkov, ki je bilo vezano na število oseb, nadomestilo s plačevanjem v odvisnosti od velikosti posode oz. vreče za odpadke in v odvisnosti od predvidenega števila mesečnih odvozov. Podrobnosti so razvidne iz Odloka.

Dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas - Poljane. Izvaja jo Režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane.

Več informacij:
- če bi želeli zamenjati zabojnik, urediti oddajo odpadkov ali bi želeli izvedbo storitve reklamirati ter v primeru nejasnosti: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali 051 328 488; E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si
- sporočanje podatkov o spremembah pri oddaji odpadkov: Ani Nedižavec, telefon: (04) 518 31 08; E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt