Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Proračun in zaključni račun

Proračun občine je akt v katerem so predvideni prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, in le, če so izpolnjeni vsi z zakonodajo predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je odredbodajalec za sredstva proračuna.


Aktualno

Galerija

Kontakt