Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Lokalna učna središča - LUS

Projekt LOKALNA UČNA SREDIŠČA - LUS

Projekt Lokalna učna središča je bil odobren v okviru javnega poziva, ki ga je LAS loškega pogorja objavil konec leta 2016. Ljudska univerza Škofja Loka je s pomočjo partnerjev v treh občinah ustvarila prostorske in materialne pogoje ter zagotovila predavatelje, da so prebivalci lahko brezplačno obiskovali različne vsebine vseživljenjskega učenja, ki so bile prilagojene njihovim potrebam. Pridobili oz. obnovili so znanja in izkušnje, ki so pomembne v vsakodnemvnem življenju tako za posameznika kot za družbo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V LUS Gorenja vas, se je od oktobra 2017 do konca maja 2018, v mali dvorani Sokolskega doma odvijalo 13 različnih delavnic in izobraževanj, ki se jih je udeležilo 198 udeležencev. Nekateri so bili vključeni v več različnih tečajev, tako da je bilo število različnih udeležencev 152, poučevalo pa je 12 predavateljev. Med prisotnimi so v Gorenji vasi prevladovale ženske (86,4%), stare od 45 do 60 let (41,3%).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru projekta Lokalna učna središča smo dosegli vse zastavljene cilje. Z obširno promocijo in individualnim svetovanjem smo povečali ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter predstavili različne možnosti izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja pa smo povečali dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in pomembno povečali število oseb, ki se izobražujejo v občini.

 

PARTNERJI:

- Ljudska univerza Škofja Loka

- Občina Gorenja vas - Poljane

- Občina Žiri

- Občina Železniki

 

SOFINANCIRANJE

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Aktualno

Galerija

Kontakt