Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Volilni odbori

Skladno s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki (skupaj 6 članov). Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo kandidat najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega je bil imenovan v volilni odbor.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Rok za predložitev predlogov je 13. 9. 2018.
Predloge lahko predlagatelji pošljejo po pošti na naslov: Občinska volilna komisija, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, po elektronski pošti na naslov: barbara.bogataj@obcina-gvp.si ali jih oddajo osebno na sedežu občinske volilne komisije, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

Priloge

Aktualno

Kontakt