Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Lokalne volitve 2018

Leto 2018 je leto rednih lokalnih volitev, na katerih se bodo v vseh občinah volili člani občinskih svetov, župani in člani svetov ožjih delov občin.

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018Razpis je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/18.

Župan Občine Gorenja vas - Poljane je razpisal redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 50/18.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Na dan glasovanja, 18. novembra 2018, bodo na spletni strani LOKALNE VOLITVE 2018, objavljeni neuradni rezulati rednih lokalnih volitev 2018. Prvi delni izidi glasovanja bodo znani po 19.30 uri.

Lokalne volitve 2018 - spletna stran Ministrstva za javno upravo
Lokalne volitve - leto 2018 - spletna stran Državne volilne komisije


Zakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prešiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odl. US in 23/17)
Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 105/08-odl. US, 11/11, 28/11-odl. US, 98/13 in 103/07-ZPolS-D)

Priloge

Aktualno

Kontakt