Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Invazivne tujerodne rastline

Invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost (ekosisteme, habitate ali vrste) in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. 

Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine, s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, prenosom bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v znatnem delu območja razširjenosti in z genetskimi učinki zaradi križanja, vključno z močnim vplivanjem na domorodne vrste ter strukturo in delovanje ekosistemov. Poleg tega imajo lahko invazivne tujerodne vrste izredno škodljive vplive na človekovo zdravje in gospodarstvo (UREDBA (EU) št. 1143/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst).

 

Priporočila za ravnanje:

- Zemlje in peska z območij, kjer so invazivne tujerodne vrste, ne raznašajmo naokrog.
- Kadar zaradi gradnje ali zemeljskih del iz območja odstranimo naravno rastlinstvo, območje zasadimo z vrstami, ki so tu doma.
- Akvarijskih živali in rastlin ne izpuščajmo v naravo.
- Na vrtu invazivne okrasne rastline zamenjajmo z neinvazivnimi.

Če organizirate odstranjevanje vrst, vam lahko z nasveti pomagajo strokovne institucije.

 

Več o informacij prepoznavanju in odstranjevanju tujerodnih rastlin v spodnjih publikacijah:

Kus Veenvliet Jana et al.: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2017

Rozman Sonja: Invazivne rastline v kmetijski krajini, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2016

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov - zbornik 33. Gozdarskih študijskih dni, ur. Maja Jurc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016

 

Več informacij:

Ministrstvo za okolje in prostor

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt