Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Najpogostejše napake pri ločenem zbiranju odpadkov

Pravilno ločevanje odpadkov vpliva na varovanje okolja, manjšo rabo naravnih virov, kot tudi na cene storitev na položnic.

Opozarjamo na napake, ki jih najpogosteje delamo pri zbiranju komunalnih odpadkov v okviru gospodinjstev, ter podajamo kratka navodila za ravnanje:

Najpogostejše napake pri zbiranju embalaže:

Napačno je, če v zabojnik zabojnik/tipizirano vrečo za zbiranje embalaže odložimo embalažo z vsebino. Pravilno je, da vsebino iz embalaže odstranimo: tekočino iztočimo, da ne kaplja več, trdne snovi in gosto tekoče snovi postrgamo. V okviru možnosti ostanke hrane iz embalaže oplaknemo. Nevarne odpadke (ostanke barv, topil, olj ipd.) oddamo v zbirnem centru.


Najpogostejše napake pri zbiranju ostanka komunalnih odpadkov:

Napačno je:

- če v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov odložimo biološke odpadke, med katerimi najpogosteje opažamo ostanke hrane, olupke sadja (citrusi in banane) ter papirnate robčke in brisačke. Pravilno je, da navedene odpadke hišno kompostiramo ali oddamo v okviru javne službe zbiranja bioloških odpadkov.

- če v zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov odložimo embalažo ali papir. Pravilno je, da embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov odložimo v zabojnik/vrečo za embalažo, papir pa v zabojnik za papir (ekološki odtok ali Zbirni center Todraž).


Najpogostejše napake pri zbiranju bioloških odpadkov:

Napačno je, če v zabojnik za biološke odpadke odložimo odpadke v plastični vreči (npr. iz polietilena), ki ni biološko razgradljiva. Če vrečo rabimo, lahko uporabimo biološko razgradljive vreče, ki so najpogosteje izdelane iz rastlinskega škroba in so na voljo v večini živilskih prodajaln.


Najpogostejše napake pri zbiranju oddaji zabojnikov in vreč na prevzemno mesto:

Napačno je:

- če tipizirano vrečo z odpadki ali zabojnik oddamo na prevzemno mesto več kot en dan pred dnem odvoza po urniku. Navedeno kvari izgled (npr. ekološki otoki) in povzroča onesnaženje okolja, saj so vreče vabljive za živali (psi, mačke, divje živali), predvsem če ostankov hrane iz embalaže ne odstranimo. Pravilno je, da ločeno zbrane odpadke v tipizirani vreči oddamo na ekološki otok en dan pred odvozom oz. na dan odvoza po urniku, in sicer do 6. ure zjutraj.

- če na prevzemno mesto ali ekološke otoke oddajamo odpadke v netipiziranih vrečah (vreče, ki jih ne izda izvajalec javne službe). Če povzročimo več odpadkov, kot jih lahko odložimo v hišni zabojnik ali vrečo, lahko na krajevni skupnosti ali v zbirnem centru Todraž prevzamemo dodatne tipizirane vreče ali se po predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe (telefon: (04) 518 31 00) odločimo za večji zabojnik.


Več o ločenem zbiranju odpadkov v podrobnejših navodilih, v primeru nejasnosti se lahko ustno posvetujete tudi pri izvajalcu javne službe, telefon: (04) 518 31 22.

Aktualno

Galerija

Kontakt