Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Prometne ureditve ob križišču v Dobje

V letu 2017 so bila izvedena gradbena dela na področju prometne ureditve za potrebe naselja Dobenska Amerika in varnejšega prevoza otrok v Osnovno šolo Poljane.

Izvedena so bila gradbena dela za izgradnjo novega križišča - odcepa iz regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas, v delu med Osnovno šolo Poljane in odcepom za Dobje in Dobensko Ameriko. V okviru investicije je bilo zgrajeno s povezavo na obstoječo staro cesto, ki pelje proti Dobju. Istočasno z izgradnjo novega križišča jebila vzpostavljena nova prometna ureditev ob zunanjem igrišču Osnovne šole Poljane. V okviru te investicije je bilo zgrajeno krožno obračališče za šolske kombije, kar je zagotovilo povečanje varnosti prihoda otrok v šolo in odhoda domov. Ob obračališču je zgrajeno še dodatno manjše parkirišče.

Ob izvedeni prometni ureditvi je bila na novo lokacijo prestavila tudi čakalna hišica za otroke vozače. Investicijo v izgradnjo novega križišča je financirala Direkcija RS za infrastrukturo, pogodbena vrednost del je znašala približno 200.000,00 evrov, investicijo v krožno obračališčev v vrednosti približno 140.000,00 evrov pa Občina Gorenja vas - Poljane.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt