Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Izboljšanje poplavne varnosti Poljan

Občina je v obdobju po zadnjih obsežnih poplavah v konec leta 2014 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljan.

Ukrepi obsegajo:

- regulacijo s premestitvijo struge Sore v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Na tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, da bo možno urediti letno kopališče;
- znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Na področju cerkve Svetega Martina se bo zgradil poplavni nasip;
- poglobitev in delna razširitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo tangencialnega sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval poplavljanje Sore, kadar je le ta višja;
- izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
- ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro dva metra odmaknjenega zahodno od obstoječega, ki bo brez podpornikov;
- premestil se bo tudi transformator, ker se cesta iz Hotovlje premika v smeri juga;
- zgrajena bo nova cestna povezava do cerkve, obstoječa ob brežini bo urejena v pešpot in se bo ponižala, s tem se bo povečal volumen za vodotok.

Skupna višina investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas - Poljane. Investicija bo potekala pod nadzorom novoustanovljene Direkcije RS za vode, trenutno pa je v potrjevanju razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del, sledi objava javnega naročila ter sklenitev gradbene pogodbe.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije, v pregledu na pristojnem ministrstvu pa je tudi dokumentacija za objavo javnega naročila za izvedbo del.

V sklopu protipoplavnih ureditev v Poljanah bo zgrajeno tudi krožno križišče na državni cesti v Poljanah. Občina je pridobila celotno projektno dokumentacijo za izvedbo, ki je tudi že recenzirana. Po projektantskih predračunih je skupna vrednost investicije ocenjena na 822.000 evrov, od česar bo občina financirala prestavitev komunalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa financira Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo objavilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt