Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Protipoplavna ureditev v Poljanah

Občina je v obdobju po zadnjih obsežnih poplavah v konec leta 2014 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljan.

Ukrepi obsegajo:

- regulacijo s premestitvijo struge Sore v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Na tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, da bo možno urediti letno kopališče;
- znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Na področju cerkve Svetega Martina se bo zgradil poplavni nasip;
- poglobitev in delna razširitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo tangencialnega sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval poplavljanje Sore, kadar je le ta višja;
- izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
- ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro dva metra odmaknjenega zahodno od obstoječega, ki bo brez podpornikov;
- premestil se bo tudi transformator, ker se cesta iz Hotovlje premika v smeri juga;
- zgrajena bo nova cestna povezava do cerkve, obstoječa ob brežini bo urejena v pešpot in se bo ponižala, s tem se bo povečal volumen za vodotok.

Skupna višina investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas - Poljane. Investicija bo potekala pod nadzorom novoustanovljene Direkcije RS za vode.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča predvidena tudi izgradnja krožnega križišča, za katerega je že pridobljena in recenzirana celotna PZI projektna dokumentacija. Občina je v septembru 2018 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala tudi sporazum o sofinanciranju gradnje krožišča, v katerem je investicija ocenjena na 822.000 evrov. Občina bo financira stroške prestavitve komunalnih vodov, Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo tudi objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca del, pa cestno ureditev.

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt