Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Redno letno asfaltiranje 2017

Asfalterska dela obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

Od maja do avgusta 2017 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in občine. Skupna dolžina asfaltiranja znaša 4,4 km. Izvajalec del, izbran na javnem razpisu, je bila Gorenjska gradbena družba d.d.. Na vseh odsekih lokalnih cest in javnih poti, daljših od 150 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosilnosti temeljnih tal s krožno ploščo.

Krajevna 
skupnost

odsek ceste

naziv ceste

vrsta del

dolžina asfaltiranja
(m)

Lučine

LC100151

Gorenja vas - Goli vrh

asfaltiranje

280

JP600771

Šola - Sv. Vid

asfaltiranje

70

       

Javorje

JP601201

Preval - koča Stari vrh

asfaltiranje

140

JP601192

Pustote - Matajc

asfaltiranje

200

       

Poljane

NK

Odcep Stanonik - Smoldno

asfaltiranje

250

JP601321

Lovsko Brdo - Krvina

asfaltiranje

700

JP600841

Kremenk - Premetovc

asfaltiranje

400

       

Sovodenj

LC100011

Sovodenj - Javorjev dol - Raspotje

asfaltiranje

60

LC100021

Sovodenj - Cerkljanski vrh

asfaltiranje

40

JP600021

Grapa - Stata - Jeram

asfaltiranje

40

JP600051

Laniše - Lisjak (Rupe)

asfaltiranje

90

JP600061

Sovodenj - Stara Oselica (Vrhovc)

asfaltiranje

50

JP600015

Podjelovo Brdo - Burja

asfaltiranje

100

       

Trebija

JP600371

Topličar - Stara Oselica

asfaltiranje

270

LC100041

Trebija - Stara Oselica

asfaltiranje

220

JP601471

Preskar - Pustota

asfaltiranje

50

       

Gorenja vas

JP996691

Partizanska - Plastuh - GVP

asfaltiranje

420

JP600351

Hotavlje - Podgora

asfaltiranje

190

JP600501

Hotavlje - Gorenja vas

asfaltiranje

250

LC100161

Žirovski vrh - Selo (Podgozdnik)

asfaltiranje

60

LC100151

Gorenja vas - Goli vrh

asfaltiranje

250

LC100091

Gorenja vas - Hlavčje Njive

krpanje asfalta

5

JP600491

Hotavlje - Vresjak

asfaltiranje

35

LC100071

Kopačnica - Leskovica - Novaki

krpanje asfalta

35

       

Občina

LC401023

Poljane - Javorje - Zapreval

asfaltiranje

120

JP600507

Vršajn - Oblak

asfaltiranje

60

 

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt