Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Redno letno asfaltiranje 2017

Asfalterska dela obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in izdelavo grbin. Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

 

Asfaltiranje se izvaja po planih krajevnih skupnosti in občine. Vsaka krajevna skupnost predstavlja svoj sklop. V letu 2017 je bil z razpisom izbran izvjajlec Gorenjska gradbena družba d.d..

 

ŠT. SKLOPA

SKLOP

1

KS LUČINE

2

KS JAVORJE

3

KS POLJANE

4

KS SOVODENJ

5

KS TREBIJA

6

KS GORENJA VAS

7

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

 

Asfaltiranje se v letošnjem letu prične v KS Sovodenj, dne 26.06.2017 in se nadaljuje po vrstnem redu v KS Trebija, KS Gorenja vas, KS Javorje, KS Poljane in KS Lučine.

 

Plan asfaltiranja:

SKLOP KS Odsek ceste Naziv ceste Vrsta del (priprava sp. ustroja in tip asfaltiranja) Dolžina asfaltiranja
1 Lučine LC100151 Gorenja vas - Goli vrh asfaltiranje 200
JP600771 Šola - Sv. Vid asfaltiranje 70
LC100131 Poljane - Bukov vrh - Lučine (Prelesje) asfaltiranje 150
2 Javorje JP601551 Dolenčice - Sevnica asfaltiranje  150
JP601192 Pustote - Matajc asfaltiranje 150
LC494013 Črni Kal - Murave preplastitev 20
3 Poljane NK Odcep Stanonik - Smoldno asfaltiranje 250
JP601321 Lovsko Brdo - Krvina asfaltiranje 700
4 Sovodenj LC100011 Sovodenj - Javorjev dol - Raspotje asfaltiranje 100
LC100021 Sovodenj - Cerkljanski vrh asfaltiranje 80
JP600021 Grapa - Stata - Jeram asfaltiranje 40
JP600051 Laniše - Lisjak (Rupe) asfaltiranje 50
JP600061 Sovodenj - Stara Oselica (Vrhovc) asfaltiranje 50
JP600011 Grapa - Kalar - Jeram asfaltiranje 40
JP600015 Podjelovo Brdo - Burja asfaltiranje  100
5 Trebija JP600371 Topličar - Stara Oselica asfaltiranje 220
LC100041 Trebija - Stara Oselica asfaltiranje 80
JP6015461 Preskar - Pustota asfaltiranje  90
6 Gorenja vas JP996691 Partizanska - Plastuh - GVP asfaltiranje 400
JP600351 Hotavlje - Podgora asfaltiranje 190
JP600501 Hotavlje - Gorenja vas asfaltiranje 250
LC100161 Žirovski vrh - Selo (Podgozdnik) asfaltiranje 50
LC100151 Gorenja vas - Goli vrh asfaltiranje 50
LC100091 Gorenja vas - Hlavčje Njive asfaltiranje 150
JP600491 Hotavlje - Vresjak asfaltiranje 35
LC100071 Kopačnica - Leskovica - Novaki asfaltiranje 200
7 Občina LC100131 Poljane - Bukov vrh - Lučine (Hotoveljska grapa) preplastitev 1.980
JP601101 Volča - Zakobiljek - Malenski Vrh asfaltiranje 420
  Krpanje cest na JP, LC in javnih površinah asfaltiranje 100
*JP600507 Vršajn - Oblak asfaltiranje 60

 

 

 

Aktualno

Galerija

Kontakt