Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinska priznanja

Občina na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti.

O podelitvi priznanj Občine Gorenja vas - Poljane odloča občinski svet na predlog komisije za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane, ki jo imenuje župan.

Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so:

- naziv častni občan občine je najvišje priznanje in se lahko podeli občanom občine, drugim državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.

- plaketa
občine se lahko podeli posameznikom, skupinam, organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke trajnega pomena, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine.

- priznanje občine se lahko podeli posameznikom, skupinam, organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Gorenja vas - Poljane.

-
pohvale in priznanja župana občine imajo pomen osebne županove pohvale in priznanja po lastni presoji. Župan jih podeljuje posameznikom ali skupinam, bodisi občanom bodisi drugim osebam, za zasluge na raznih področjih delovanja. Pohvale in priznanja župana se podeljujejo tudi za odmevne uspehe na področju izobraževanja, znanosti, kulture in športa, gospodarstva in ostalih dejavnosti. Župan lahko k pohvali ali priznanju župana predlaga tudi denarno nagrado. Županovo priznanje vsako leto prejmejo učenci, ki so vseh devet razredov osnovne šole izdelali z odliko, do županovega priznanja za učence osnovnih šol pa so upravičeni tudi učenci ali skupina učencev, ne glede na razred, ki ga obiskujejo, za uspehe na državnih tekmovanjih v znanju iz posameznih učnih predmetov ali za osvojitev naslova državnih prvakov na področju kulture in športa.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt