Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Investicijsko vzdrževanje cest 2016 in 2017

S projektom dvoletnih investicijskih vzdrževalnih del in preplastitev asfaltnih vozišč na občinskih cestah v občini se bo izboljšalo stanje na najbolj poškodovanih odsekih cest.
Projekt zajema gradbena dela cestogradnje, ki obsegajo:

- sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča v predpisani debelini,
- širitev ozkega odseka ceste,
- sanacije usadov cest,
- izgradnjo podpornih zidov na kritičnih odsekih cest,
- krpanje asfaltnih površin,
- asfaltiranje odsekov cest in
- preplastitev asfaltnih vozišč.

 

Dela so se izvajala v letih 2016 in 2017 po planu določenem v popisu del. V prvem letu se izvajajo sanacije vozišč, usadov in izvedejo podporni zidovi. V drugem letu se gradbena dela zaključujejo in izvaja se asfaltiranje saniranih odsekov cest.


Razdelitev po lokacijah

Gradbena dela so se izvajala na 11 lokacijah v občini. Popis del je bil določen glede na predviden tip del na posamezni lokaciji.

Lokacija 1

KS Lučine (2016 - priprava podlage, 2017 – asfalt): cesta Lučine – Prelesje – Kremenk (odsek v gozdu, od ovinka naprej v smeri Kovkar), 560 m

Odsek lokalne ceste Poljane – Bukov vrh sanirana v dolžini 560m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm in razširitev vozišča v zgornjo brežino v širini 1,5 m. Brežina v naklonu 2:1.


Lokacija 3

KS Poljane (2017): cesta Volča proti Malenskem vrhu – DALJŠI ODSEK, sanacija usada in vozišča v dolžini 210 m + preplastitev asfalta v dolžini 200 m

Na odseku lokalne ceste Volča – Malenski vrh izvedena sanacija usada ceste, sanirano vozišče ceste v dolžini 210 m in preplasteno asfaltno vozišče v dolžini 200 m.


Lokacija 5 in 6

KS Trebija (2016):
- cesta v Podgori od ovinka proti kmetijam
- cesta Fužine od mosta do druge strani proti cesti za Žiri

Na odseku ceste v Podgori krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 280 m².
Na odseku ceste na Fužinah krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 410 m².


Lokacija 10 in 11

KS Sovodenj (sanacija vozišča 2016, asfaltiranje 2017):
- cesta Sovodenj – Javorjev dol – Mrzli vrh (500 m odsek pred odcepom za Otalež)
- cesta Sovodenj – Stara Oselica – Ermanovc (260 m od Makuca do Sivkarja)

Odsek lokalne ceste Sovodenj – Javorjev Dol saniran v dolžini 500 m. Gradbena dela obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.
Odsek lokalne ceste Sovodenj – Stara Oselica saniran v dolžini 260 m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.


Lokacija 2 in 4

KS Gorenja vas:
- cesta Hotavlje – Kopačnica – Leskovica (Prelog) - 2017
- cesta Gorenja vas – Hlavče Njive – sanacija 2016, asfalt 2017

Na odseku lokalne ceste Hotavlje - Kopačnica izvedena preplastitev asfaltnega vozišča v dolžini 1000 m.
Na odseku lokalne ceste Gorenja vas – Hlavče Njive izvedena sanacija štirih usadov ceste in sanirno vozišče ceste pri usadu 1 v dolžini 220 m. Skica gradbenih del je razdeljena na dva dela, in sicer na Lokacijo 2.1 in Lokacijo 2.2.


Lokacija 7, 8 in 9

KS Javorje (2016):
- cesta Javorje – Žetina (proti Hlevišam)
- cesta Javorje – Mlaka (zid vojaške ceste), sanacija 2016, asfalt 2017

Sanacija lokalne ceste Predole – Mlaka v dolžini 50 m, kjer je nastala neravnina zaradi dotrajanega vojaškega zidu. Ob vojaškem zidu je izvedena izvedba kamnite zložbe na pilotih in sanacija vozišča. 
Sanacija 70 m odseka lokalne ceste Murve – Črni Kal. Izvedena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm. Pri uvozu do objekta izveden manjši podporni zid.
Na odseku lokalne ceste Murave – Črni Kal izvedena dva podporna zidova na pilotih. Izvedena sanacija usada v dolžini 50m. Skupno izvedeno asfaltiranje 110 m vozišča.

 

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt