Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Investicijsko vzdrževanje cest 2016 in 2017

 1. Splošno

S projektom dvoletnih investicijskih vzdrževalnih del in preplastitev asfaltnih vozišč na občinskih cestah v občini Gorenja vas – Poljane, bomo izboljšali stanje na najbolj poškodovanih odsekih cest. Projekt zajema gradbena dela cestogradnje, ki obsegajo:

 • Sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča v predpisani debelini,
 • Širitev ozkega odseka ceste,
 • Sanacije usadov cest,
 • Izgradnjo podpornih zidov na kritičnih odsekih cest,
 • Krpanje asfaltnih površin,
 • Asfaltiranje odsekov cest in
 • Preplastitev asfaltnih vozišč.

 

 

Dela se bodo izvajala v letih 2016 in 2017 po planu določenem v popisu del. V prvem letu se izvajajo sanacije vozišč, usadov in izvedejo podporni zidovi. V drugem letu se gradbena dela zaključujejo in izvaja se asfaltiranje saniranih odsekov cest.

 

 1. Razdelitev po lokacijah

Gradbena dela se bodo izvajala na 11 lokacijah v občini Gorenja vas – Poljane. Popis del je določen glede na predviden tip del na posamezni lokaciji.  Za vsako lokacijo je izdelana skica posega.

 

Lokacija 1

KS Lučine (2016 - priprava podlage, 2017 – asfalt):

 • Cesta Lučine – Prelesje – Kremenk (odsek v gozdu, od ovinka naprej v smeri Kovkar) 560 m

Lokacija 3

KS Poljane (2017):

 • cesta Volča proti Malenskem vrhu – DALJŠI ODSEK , sanacija usada in vozišča v dolžini 210 m + preplastitev asfalta v dolžini 200 m

Lokacija 5 in 6

KS Trebija (2016):

 • Cesta v Podgori od ovinka proti kmetijam,
 • Cesta Fužine od mosta do druge strani proti cesti za Žiri.

Lokacija 10 in 11

KS Sovodenj (sanacija vozišča 2016, asfaltiranje 2017):

 • Cesta Sovodenj – Javorjev dol – Mrzli vrh (500 m odsek pred odcepom za Otalež),
 • Cesta Sovodenj – Stara Oselica – Ermanovc (260 m od Makuca do Sivkarja).

Lokacija 2 in 4

KS Gorenja vas :

 • Cesta Hotavlje – Kopačnica – Leskovica (Prelog) - 2017,
 • Cesta Gorenja vas – Hlavče Njive – sanacija 2016, asfalt 2017.

Lokacija 7, 8 in 9

KS Javorje (2016):

 • Cesta Javorje – Žetina (proti Hlevišam),
 • Cesta Javorje – Mlaka (zid vojaške ceste), sanacija 2016, asfalt 2017.

 

Naročnik si pridržuje pravico do naknadnih sprememb terminskega plana, v času izvajanja del, in sicer v delu, ki se nanaša na razporeditve del po posameznih letih.

 

 1. Predvideni posegi

Lokacija 1

Odsek lokalne ceste Poljane – Bukov vrh se sanira v dolžini 560m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm in razširitev vozišča v zgornjo brežino v širini 1,5 m. Brežina se planira v naklonu 2:1.

 

Lokacija 2

Na odseku lokalne ceste Gorenja vas – Hlavče njive se izvede sanacija štirih usadov ceste in sanira vozišče ceste pri usadu 1 v dolžini 220 m. Skica gradbenih del je razdeljena na dva dela in sicer na Lokacijo 2.1 in Lokacijo 2.2.

 

Lokacija 3

Na odseku lokalne ceste Volča – Malenski vrh se izvede sanacija usada ceste, sanira vozišče ceste v dolžini 210 m in preplasti asfaltno vozišče v dolžini 200 m.

 

Lokacija 4

Na odseku lokalne ceste Hotavlje - Kopačnica se izvede preplastitev asfaltnega vozišča v dolžini 1000m.

 

Lokacija 5

Krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 280 m².

 

Lokacija 6

Krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 410 m².

 

Lokacija 7

Sanacija lokalne ceste Predole – Mlaka v dolžini 50 m, kjer je nastala neravnina zaradi dotrajanega vojaškega zidu. Ob vojaškem zidu je predvidena izvedba kamnite zložbe na pilotih in sanacija vozišča.

 

Lokacija 8

Sanacija 70 m odseka lokalne ceste Murve – Črni Kal. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm. Pri uvozu do objekta se izvede manjši podporni zid.

 

Lokacija 9

Na odseku lokalne ceste Murave – Črni Kal se izvede dva podporna zidova na pilotih. Izvede se sanacija usada v dolžini 50m. Skupno se izvede asfaltiranje 110m vozišča.

 

Lokacija 10

Odsek lokalne ceste Sovodenj – Javorjev Dol se sanira v dolžini 500m. Gradbena dela obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.

 

Lokacija 11

Odsek lokalne ceste Sovodenj – Stara Oselica se sanira v dolžini 260m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt