Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

NOVA ŠPORTNA DVORANA GORENJA VAS

     

 

Zaključen je bil postopek oddaje javnega naročila gradnje, kjer je z izbranim izvajalcem Dema plus d.o.o., Ljubljana, dne 27.2.2017 bila podpisana gradbena pogodba v višini 3.890.406,97 EUR z vključenim DDV-jem.

Uspešno so bila pridobljena nepovratna sredstav za sofinanciranje projekta izgradnje nove večnamenske športne dvorane in nove kotlovnice s strani Eko sklada, iz programa za gradnjo skoraj nič energijske stavbe, v višini 513.228,00 EUR. Za zunanje športno igrišče so bila pridobljena nepovratna sredstva Fundacije za šport, v višini 49.953,00 EUR. Ostala sredstva potrebna za uspešen zaključek projekta bo primaknila Občina Gorenja vas - Poljane iz svojega proračuna.

Dela na novi Športni dvorani so se pričela izvajati. Pripravljalna dela in organizacija gradbišča ter večji izkopi so že narejeni. Med pripravljalnimi deli je bila postavljena gradbiščna tabla, gradbiščna ograja, urejen nov varen dostop za šolarje, urejena dovozna rampa, odklop objekta iz električnega omrežja, odklop sistema centralnega ogrevanja in vodovodnega sistema. Enako so že zaključena tudi rušitvena dela, ki so vključevala odstranitev notranje in zunanje opreme in naprav, z ločevanjem gradbenih odpadkov. Nato je sledilo rušenje same konstrukcije dvorane, ki je vključevalo odstranitev strehe, rušenje jeklenih in betonskih strešnih nosilcev, odstranitev stavbnega pohištva, rušenje zunanjih in notranjih AB ter zidanih sten. Sledila so geotehnična dela oz. izdelava AB pilotov fi 100cm za globinsko temeljenje. Narejenih je bilo 37 pilotov globine 8-14,5 m.  

Nova športna dvorana:

Narejeni so podložni betoni in horizontalna hidroizolacija. Nato je sledila izdelava prve polovice temeljne plošče in nato še druge polovice temeljne plošče. Na prvi polovici temeljne plošče so se začele izdelovati tudi AB stene. Tako je bilo narejenih glavnina AB sten pritličja, plošča nad kabinetom, garderobami in sanitarijami za obiskovalci. Trenutno se izdeluje AB plošča nad 1.nadstropjem (toplotno podpostajo in fitnes prostorom)  in plošča nad skladiščem orodij. Delno je na zunanjih zidovih narejena že tudi hidroizolacija in položena toplotna izolacija kletnih zidov. Na s in Z strani objekta je bila narejena hidroizolacija kletnih zidov, položena tolotna izolacija, zaščita s črno čepasto folijo, drenaža in zasip objekta. Ogledali smo si tudi proizvodnjo lepljencev oz. stebrov in strešnih nosilcev v proizvodnjih prostorih podjetja Hoja d.o.o. na Škofljici. Gradnja se nadaljuje glede na zimske vremenske razmere, ki so nam bile kar naklonjene.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je pričetek montaže zamikal in prav na praznik žena smo končno dočakali transport 28,80 m dolgih strešnih nosilcev za našo novo športno dvorano. Nosilci so bili z izrednim transportom prepeljani iz Škofljice po avtocesti do Kranja in nato čez Škofjo Loko do Gorenje vasi. Tako so bil uspešno pripeljani prvi štirje strešni nosilci, ki so bili deponirani na zunanje igrišče, kjer se skupaj s stebri zlagajo v okvirje in postavijo na svoje končno mesto. Montaža nosilne lesene konstrukcije je bila uspešno zaključena. Montaža strešnih panelov se je začela 21.3.2018 in prvi dan je bilo pokrite 1/3 strehe nove dvorane. Streha je pripravljena za polaganje pločevinaste strešne kritine.Vgradile so se strešne kupole in položena je bila strešna trapezna kritina.

V maju je stekla tudi montaža zunanji sten, najprej stene, ki se zaradi prostorske omejitve sestavljajo na objektu samem.

 

Nova kotlovnica:

Narejen je bil izkop, podložni betoni, hidroizolacija in temeljna plošča na zgornjem in spodnjem nivoju. Sledila je izdelava AB sten in plošče nad zalogovnikom za sekance. Delno je bila narejena že tudi hidroizolacija in toplotna izolacija zunanjih zidov. Trenutno se izdeluje drenaža in zasip kletnih zidov, da se zagotovijo pogoji za nadaljevanje polaganje hidroizolacije in toplotne izolacije vkopanih zidov. Do vrha vkopanih zidov je bila narejena hidroizolacija, položena toplotna izolacija, zaščita s črno čepasto folijo, narejena je bila tudi drenaža in zalogovnik je bil delno tudi že zasut. 

Zunanja ureditev in zunanje šporno igrišče

Narejena je bila nova prometna ureditev za dostop pešcev do šole in vrtca, ki je bila prilagojena novemu stanju gradbišča. Narejeno je bilo znižanje platoja ob obstoječem zunanjem igrišču (povezava spodnjega in zgornjega parkirišča), kjer bo potekala nova dostopna pot do šole in locirano novo parkirišče. Potekajo priprave za izdelavo novih AB opornih zidov, izvedbo meteorne kanalizacije in drenaže, ki poteka po platoju zunanjega igrišča.

Pred začetkom del bo potrebno urediti tudi novo dostopno pot, za dostavo hrane in ostale opreme do glavnega vhoda v ŠO Ivana Tavčarja.

Dela se nakaljujejo z ršenjem obstoječe opreme in izkopom za Ab zidove okoli novega igrišča.

 

 

Aktualno

Kontakt