Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Zgodovina Sokolskega doma

SOKOL GORENJA VAS - POLJANE

Idejne in strokovne temelje sokolskega gibanja je postavil leta 1862 Čeh Miroslav Tyrš. Ime SOKOL je bilo povzeto iz srednjeveške južnoslovanske epike, ki s sokolom pooseblja plemenitega junaka. Sokolstvo je spodbujalo narodno in kulturno zavest ter ob telesni vzgoji vzgajalo k disciplini telesa in duha. Po češkem vzoru je leta 1863 skupina slovenskih rodoljubov ustanovila v Ljubljani prvo telovadno društvo – Gimnastično društvo Južni sokol. Južni sokol oziroma njegov neposredni naslednik Ljubljanski Sokol je postal matično društvo za vsa slovenska sokolska društva.

Leta 1919 je bila v Gorenji vasi ustanovljena Narodna čitalnica, ognjišče napredka in izobrazbe. Njena želja je bila izgradnja doma prosvete, kjer bi poleg čitalnice dobil varno zavetje tudi snujoči se Sokol. Čitalnica in Sokol bi skrbela za duševno in telesno izobrazbo prebivalcev Poljanske doline s časopisi, knjigami, prirejanjem iger, telovadbo. Skrbela bi tudi za dvig in napredek gospodarstva z za to primernimi predavanji.

Leta 1921 so pričeli z gradnjo Sokolskega doma, v katerem naj bi imel poleg drugih naprednih društev varno zavetje Poljanski Sokol. Njegova naloga naj bi bila gojiti in razvijati pravo sokolsko idejo ter ljubezen do svojega naroda in domovine. Načrt za dom je preskrbela sokolska župa. Graditelj doma je bil žirovski podjetnik Anton Kopač.

Leta 1921 je bilo ustanovljeno Društvo Sokol Gorenja vas - Poljane. Vodstvo društva: starosta Franc Ksaverij Jelovčan, načelnik Ivo Šorli, načelnica Pavla Šorli, tajnik poštar Rabič, blagajnik Franc Bizjak.

Na binkoštno nedeljo, 20. maja 1923, je bil slovesno odprt Sokolski dom v Gorenji vasi. Pomenil je začetek bogate telovadne in kulturne dejavnosti v tem delu Poljanske doline. Največ zaslug za razvoj in napredek sokolstva in sploh naprednega gibanja v Poljanski dolini je imel nadučitelj v Poljanah g. Lovrenc Perko. Pomemben pobudnik in podpornik slovenskega sokolstva je bil dr. Ivan Tavčar. Njegova žena Franja in sinova so bili častni gostje ob odprtju doma. Poimenovali so ga Sokolski dom dr. Ivana Tavčarja. Med 2. svetovno vojno so bili v domu nastanjeni italijanski in nemški vojaki ter slovenski domobranci. Po končani vojni so poškodovani Sokolski dom obnovili, povečali in preuredili za nekaj let v zadružni dom. Leta 1951 je bilo Društvo Sokol preimenovano v Telesnovzgojno društvo Partizan Gorenja vas, dom pa je prešel v njihovo upravljanje. Prvi predsednik novega društva je bil dr. Milan Gregorčič, načelnika pa Rajko Jelovčan in Vlasta Dudukovič.

Od leta 1994 imajo v domu svoje prostore Občina Gorenja vas - Poljane, Krajevna skupnost Gorenja vas in Krajevni urad Gorenja vas. Lastnica doma je od leta 2001 Občina Gorenja vas - Poljane.

V letih 2014 in 2015 je bila zgradba obnovljena in posodobljena. Ponovno je dobila ime SOKOLSKI DOM 1921.

Dom bo služil prebivalcem in obiskovalcem Poljanske doline. Omogočal bo pestro kulturno in družabno dogajanje. Tako se bo nadaljevala žlahtna tradicija nekdanjega Poljanskega Sokola.

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt