Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Kanalizacija Ob jezu

Območje ureditve je zajemalo odvajanje padavinskih in odpadnih vod iz področja dela naselja Gorenja vas, ulice Ob jezu. Zgrajena je fekalna kanalizacija, kanala D 2, D 3, v skupni dolžini približno 210 m, obnovljena meteorna kanalizacija, kanali M 1, M 1-1, M 1-2, M 1-2-1, v skupni dolžini približno 260 m. Poleg ureditve meteorne in fekalne kanalizacije je obnovljen tudi del javnega vodovoda, v dolžini približno 230 m (zamenjava azbestnih cevi), javne razsvetljave, v dolžini približno 240 m. Vgrajene so tudi cevi za optiko in telefon ter izvedena nova asfaltacija celotne ulice. Agencija RS za okolje je s soglasjem zahtevala, da se pred iztokom meteorne kanalizacije v reko Soro izvede zadrževalni meteorni kanal, v dolžini 27 m, premera 1,6 m. Poleg ureditve kumunalnih vodov na omenjeni ulici smo uredili še peš pot, ki bo po izgradnji obvoznice predstavljala povezavo ulice Ob jezu do pločnikov ob obvoznici. Dodatno je bil raširjen tudi uvoz v ulico z obstoječe regionalne ceste. Vsa dela po pogodbi ter dodatna dela, ki so se nastala med samo izvedbo, so znašala približno 240.000 EUR.

Aktualno

Kontakt