Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas

 

V četrtek 19.12.2013 so se začela dela na Energetski in statični sanaciji Kulturnega doma v Gorenji vasi. V postopku oddaje javnega naročila s pogajanji je bil, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Zidarstvo Marko Božnar s.p. iz Poljan. Pogodbeni rok za dokončanje del je 11 mesecev, tako da bodo dela v kolikor bo vse potekalo po načrtih zaključene do konca leta 2014.

Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.

Na objektu se bo izvajala statična sanacija, kar pomeni da bo del lesenih stropov, zidanih sten, horizontalnih in vertikalnih protipotresnih vezi na fasadi na novo izvedenih z AB konstrukcijami. Na objektu bo narejena tudi energetska sanacija, kar pomeni izdelava novega toplotnega ovoja stavbe in izraba obnovljivih virov za samo ogrevanje stavbe. Objekt bo dobil novo notranjo in zunanjo podobo, ki bo spominjala na čase, ko se je dom imenoval še Sokolski dom.

Konec leta 2014 je bil, zaradi izrednih vremenskih razmer, z izbranim izvajalcem sklenjen aneks št. 1 h gradbeni pogodbi, s katerim je bil določen nov rok za dokončanja del, to je 30. 4. 2015.

Aktualno

    Redno organizirano vodenje po utrdbi na Golem vrhu

    Vsako prvo soboto v mesecu ob 10. uri je organizirano vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja je 5 €/osebo oz. po veljavnem ceniku. V juliju bo vaš vodič Boris Žnidarčič.  
    Vabljeni torej v soboto, 1. 7. 2017, ob 10. uri pred utrdbo na Goli vrh ali kadarkoli po vnaprej dogovorjenem terminu.

Kontakt