Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas

  

V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore je bil izveden tudi projekt posodobitve in razširitve čistilne naprave Gorenja vas. Ta obsega prenovo obstoječih objektov in obstoječega biološkega bloka, gradnjo nove biološke stopnje, vgradnjo sejalne naprave za sprejem gošč iz greznic, gradnjo zbirnega bazena za sprejem gošč iz greznic, zbirnega bazena za odvečno biološko blato, vgradnjo naprave za strojno zgoščanje odvečnega blata, pripadajočo komunalno infrastrukturo s potrebnimi cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, vgradnjo sodobnega nadzornega sistema za telemetrijo, spremljanje in vodenje procesov čiščenja. Kapaciteta čiščenja komunalnih odpadnih voda se je povečala s 1.000 PE na 3.100 PE, kar bo omogočilo širitev javnega kanalizacijskega sistema na naselja Hotavlje, Podgora in Trebija ter priklapljanje novih priključkov na javni kanalizacijski sistem.

Izbrani izvajalec je dela začel izvajati aprila 2013, gradbena dela posodobitve in razširitve čistilne naprave pa so bila zaključena do 18. decembra 2013, ko je bil uspešno izveden tehnični pregled čistilne naprave. Sledilo je enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave, na podlagi uspešno narejenih meritev je bilo 18. decembra 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje za posodobljeno in razširjeno ČN Gorenja vas. Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je bila v celoti zaključena 15. januarja 2015.

8. oktobra 2015 je bila posodobljena čistilna naprava Gorenja vas s slavnostno novinarsko konferenco in odprtjem tudi uradno predana v uporabo. Pogodbena vrednost projektiranja ter izvedbe posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 911.719,48 evra brez DDV-ja, od tega je 76,4 odstotka upravičenih stroškov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije, preostali delež pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev.

Aktualno

Galerija

Kontakt