Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Asfaltiranje občinskih cest v letu 2013

V mesecu septembru 2013 je bilo zaključeno letno asfaltiranje občinskih cest. Skupna dolžina asfaltiranja v letu 2013 je 4,8 km.

 

Seznam izvedenih odsekov cest v letu 2013:

KS Odsek ceste Naziv ceste Vrsta del (priprava sp. ustroja in tip asfaltiranja) Dolžina asfaltiranja Površina asfalta
Lučine JP600693 Košpir - Boljka Asfaltiranje makadama 130 455
  JP600841 Kremenik - Premetovc Asfaltiranje makadama 200 700
  LC100131 Poljane - Bukov vrh - Lučine Zamenjava/preplastitev asfalta 220 770
    Manjša popravila Krpanje asfalta 70 245
 Javorje JP601181 Javorje - Predole Zamenjava/preplastitev asfalta 70 245
Poljane JP601103 Odcep Vrbanc - Vrtnarstvo Stanonik Asfaltiranje makadama 110 495
  JP601321 Lovsko Brdo - Krvina Asfaltiranje makadama 300 1050
  JP601093 Jazbec - Spolovičar Asfaltiranje makadama 350 1225
  JP601161 Podobeno - Močinkar Asfaltiranje makadama 1 3,5
  LC100131 Poljane - Bukov vrh - Lučine Preplastitev asfalta 180 720
Sovodenj LC100011 Sovodenj - Ledine Raspotje Zamenjava/preplastitev asfalta 100 350
  LC100101 Sovodenj - Stara Oselica Zamenjava/preplastitev asfalta 100 350
  LC100021 Sovodenj - Cerkljanski vrh Zamenjava/preplastitev asfalta 100 350
  JP600011 Grapa - Kalar - Jeram Zamenjava/preplastitev asfalta 10 35
  JP600061 Sovodenj - Stara Oselica Zamenjava/preplastitev asfalta 20 70
  JP600021 Grapa - Stata - Jeram Zamenjava/preplastitev asfalta 40 140
  LC100021 Sovodenj - Cerkljanski vrh Krpanje pasu ceste, š=1,5m 360 540
  JP600031 Sovodenj - Podosojnice Krpanje ceste in ?grbina? 50 70
  LC100101 Sovodenj - Stara Oselica - Ermanovc Zamenjava asfalta 20 70
  JP600053 Na Rupah - Matevžin Zamenjava/preplastitev asfalta 20 70
Trebija          
  JP600361 Sleme - Slajka - Hotavlje Asfaltiranje makadama 100 350
Gorenja vas JP600622 Jeran - Kašec - Jurka Asfaltiranje makadama 250 875
  JP600411 Leskovica - Ograde Asfaltiranje makadama 400 1400
  JP600431 Zavetišče - Robidnica Asfaltiranje makadama 70 245
  JP600593 Sivc - Matejc (Dolenja Dobrava) Asfaltiranje makadama 100 350
  JP600314 Jermanc - Prek (Žirovski vrh) Asfaltiranje makadama 250 875
  JP600511 Gorenja vas - Jehovc (Trata) Asfaltiranje makadama 70 245
  JP600481 Hotavlje - Hlavčje Njive - Malenski vrh Asfaltiranje makadama 250 875
  LC100091 Gorenja vas - Hlavčje njive Zamenjava/preplastitev asfalta 150 525
Občina LC100131 Poljane - Bukov vrh - Lučine Zamenjava asfalta 100 350
  LC Križišče Tesnar in krpanje Volaka - Suša Krpanje cest 50 175

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt