Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Tavčarjev dvorec na Visokem

Tavčarjev dvorec štejejo med najpomembnejše arhitekturne spomenike na Poljanskem in predstavlja višek kmečkega stavbarstva druge polovice 18. stoletja v Sloveniji.

Dvorec Visoko pri Poljanah, prvič omenjen v 14. stoletju, je bil sprva lovski dvorec loške gospode, nato pa je leta 1650 prešel v kmečke roke rodbine Kalan. Leta 1893 se je v Poljansko dolino vrnil pisatelj Ivan Tavčar in od Kalanovih kupil dvorec. Lepota doline mu je dala navdih za ustvarjanje njegovih najboljših del. Ob dvorcu stoji pisateljev bronasti kip, na terasi nad njim pa je družinska grobnica, v kateri je tudi pokopan.

Na Občini Gorenja vas – Poljane se trudimo, da obiskovalce vsako leto presenetimo z nekoliko obogateno ponudbo. Obnovili in restavrirali smo nekdanjo škofovo sobo, kjer potekajo tudi poroke, ki s svojo izvirnostjo in domačnostjo parom pustijo nepozaben pečat.

Z Loškim muzejem smo se dogovorili za sodelovanje pri nadgradnji zbirke v dvorcu, ki zajema več sklopov, in sicer razvoj stavbne dediščine domačije na Visokem, rodbino Kalan, Tavčarja na Visokem in Kalanovo kuhinjo. Vsa dela so potekala v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana.

Dvorec Visoko je eden izmed najpomembnejših znamenitosti v naši občini, zato vas vabimo, da ga obiščete in preživite prijeten dan v objemu zelenja in miru.

RAZSTAVE so odprte od maja do septembra:
- ob petkih od 16. do 19. ure
- ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure
- po dogovoru

 

 

 

 

 

 

Priloge

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt