Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Obnova državne ceste skozi Lučine

V avgustu 2012 je bil med Direkcijo RS za ceste in Občino Gorenja vas - Poljane sklenjen sporazum o sofinancianju obnove 500 m odseka državne ceste R2-407/1144 Gorenja vas - Ljubljanica skozi naselje Lučine. Vrednost celotne investicije znaša 970.000 EUR od katerega 85% financira Direkcija RS za cesteter 15% Občina Gorenja vas - Poljane. Konec avgusta je bil na javnem razpisu Direkcije RS za ceste izmed 7 prispelih ponudb izbran najugodnejši izvajalec gradbenih del. Grabena dela bo izvajalo podjetje REKON d.o.o..

Pričetek gradbenih del je bil konec maja. Gradbena dela so se pričela pri prepustu pri kulturnem domu in so se nadaljevala v smeri Kmetijske zadruge. Nato je bil izveden oporni zid na drugi strani ceste in se je nadaljevalo z izgradnjo pločnika in avtobusnega postajališča na nasprotni strani osnovne šole. V septembru se je izvedlo avtobusno postajališče pred osnovno šolo. Izvedla se je zamenjava prepusta pri uvozu za Prelesje in zamenjava materiala v cestnem telesu s smeri Prelesja proti Lučinam.

Sočasno potekajo pogajana z lastnikom objekta Lučine 2, katerega se z projektom obnove ceste ruši.

Zaradi okrnjenega financiranja projektov Direkcije RS za ceste s strani države so vsa dela na tem delu ceste prekinjena do 31.05.2014.

Priloge

Aktualno

Kontakt