Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval


Predmet operacije je izgradnja vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval, ki zajema izgradnjo zajetja Bohinčev Mlin, izgradnjo črpališča Bohinčev Mlin, izgradnjo novega vodohrana Podvrh s kapaciteto100 m3 in izgradnjo cevovoda Podvrh – Zapreval v dolžini 4.458 m.

Osnovni namen operacije Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval je izgradnja vodovodnega sistema na območju naselij Podvrh, Zapreval in Četena Ravan. Izgradnja bo omogočila doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za razvoj območja občine, zlasti pa bo reševala problem zadostne in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo prebivalcev v navedenih naseljih in zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo za potrebe ohranjanja in razvoja turistične dejavnosti na območju Starega vrha.

Datum začetka operacije: 16. 4. 2009

Datum zaključka operacije: 31. 12. 2012

Viri financiranja: Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi.

Vir financiranja

Načrtovano v EUR

(v vlogi na javni poziv, tekoče cene, brez DDV)

Delež

v %

Dejansko realizirano

(v EUR, brez DDV)

Delež

v %

MGRT (EU sredstva)

627.073,00

70,83

627.073,00

72,49

Občina Gor. vas – Poljane
(23. člen ZFO)

219.171,55

24,76

     219.171,55

25,34

Občina Gor. vas - Poljane
(lastna sredstva)

39.035,45

4,41

18.762,12

 2,17

SKUPAJ

885.280,00

100

865.006,67

100,00

 

 

Uporabne povezave:

 

Nekateri pomembnejši dogodki in mejniki:

23. 4. 2010 Pravnomočnost gradbenega dovoljenja

28. 5. 2010 Oddana vloga na javni poziv PU RRP za obdobje 2010-2012

30. 8. 2010 Sklep o odločitvi o prijavi na javni poziv

28. 10. 2010 Podpis Pogodbe o sofinanciranju operacije Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval med občino in RS, Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

7. 7. 2011 Podpis Gradbene pogodbe za izgradnjo Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval

24. 7. 2011 Podpis pogodbe Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval - koordinator za varnost in zdravje pri delu

28. 7. 2011 Podpis pogodbe Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval - strokovni nadzor pri gradnji

28. 7. 2011 Uvedba v delo

7. 8. 2012 Sprememba gradbenega dovoljenja

21. 9. 2013 Pridobitev uporabnega dovoljenja

16. 10. 2012 Pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja

Aktualno

Galerija

Kontakt