Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Kanalizacija Javorje

 

 

Predmet operacije je izgradnja »Kanalizacije Javorje«. Kanalizacija Javorje obsega izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave - Javorje - Dolenčice v skupni dolžini 4,2 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Dolenčice. Sočasno z gradnjo Kanalizacije Javorje poteka tudi  rekonstrukcija LC Poljane – Javorje, ki vključuje ureditev LC Poljane – Javorje v dolžini 1 km, izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave in utrditev brežine ceste. Rekonstrukcija ceste ni predmet operacije.

Osnovni namen operacije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na poselitvenih območjih Dolenčice, Javorje, Murave in Četena Ravan. Gradnja je skladna z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Z gradnjo se ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično osnovno šolo Javorje ter turistične in druge objekte na predmetnem območju gradnje.

Datum začetka operacije: 16.4.2007

Datum zaključka operacije: 31.12.2012

Viri financiranja (tekoče cene):

  • MGRT (ESRR): 1.102.411,00 EUR
  • Občina Gorenja vas-Poljane: 570.372,51 EUR
  • DDV: 334.556,70 EUR

Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


Uporabne povezave:

 

Aktualno:

17. 7. 2013 je bil izveden izvedli poskusni zagon čistilne naprave Dolenčice. Poskusni zagon je bil izveden s strani dobavitelja čistilne naprave Sezam d.o.o. in izvajalca gradnje Topos Hotavlje d.o.o. ob prisotnosti predstavnikov Občine Gorenja vas-Poljane. Na javni kanalizacijski sistem Dolenčice – Javorje – Murave bo priključenih 33 objektov in 131 prebivalcev. Zagon ČN Četena Ravan je predviden v septembru 2013.

6. 3. 2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz ČN Dolenčice. Rezultati meritev so potrdili, da čistilna naprava obratuje skladno z zahtevami. Učinek čiščenja po BPK5 znaša nekaj manj kot 97 %, učinek čiščenja po KPK pa nekaj več kot 88 %.

11. 4. 2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz ČN Čeeana Ravan. Rezultati meritev so potrdili, da čistilna naprava obratuje skladno z zahtevami. Učinek čiščenja po BPK5 znaša nekaj manj kot 97 %, učinek čiščenja po KPK pa skoraj 89 %.

 

Aktualno

Galerija

Kontakt