Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Kanalizacija Javorje

 

 

 

 


Kanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje in Dolenčice.

Obsega izgradnjo dveh ločenih kanalizacijskih sistemov komunalnih odpadnih voda. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan (zmogljivost čiščenja 96 PE). Drugi obsega kanalizacijo Murave–Javorje–Dolenčice v skupni dolžini 4,1 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo v Dolenčicah (zmogljivost čiščenja 560 PE). Poskusni zagon ČN Dolenčice je bil izveden v juniju 2013, poskusni zagon ČN Četena Ravan pa v septembru 2013.

Do konca leta 2015 je bilo izvedenih 79 priključkov.

V marcu 2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz čistilnih naprav, v letu 2015 redni monitoringi. Rezultati meritev so potrdili, da čistilni napravi obratujeta skladno z zahtevami. Učinki čiščenja po parametru »biokemijska potreba po kisiku v petih dneh« znašajo več kot 92 odstotkov. 

 

Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt