Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod  na osnovi 8. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12) imeti upravljavca, če oskrbuje:

 - eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,

 - eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in

 - eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

  Lastniki zasebnega vodovoda upravljavca praviloma določijo s pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.


Po evidenci izvajalca javne službe so v Občini Gorenja vas-Poljane naslednji zasebni vodovodi:

VODOVOD Upravljavec Odgovorna oseba telefon
Čabrače Krajani Tavčar Janez 041 230 989
Četena Ravan Krajani Pavel Dolenc-starejši 04 518 80 24
Delnice-Podpreval Krajani Jože Peternelj 04 518 85 43
Fužine Občina GVP Milan Janez Čadež 04 518 31 00
Hotavlje Krajani Franc Čadež 041 775 688
Javorje Krajani Peternel Vincenc 041 821 358
Kopačnica spodaj Krajani Reven Jože 04 518 23 36
      041 830 407
Kopačnica zgoraj Krajani Razložnik Pavle 041 642 257
Leskovica-Studor-Debeni-Srednje Brdo Krajani Mikš Fani  051 454 929
Lom-Zakobiljek Krajani Tomaž Klemenčič 031 568 144
Lučine Krajani Bizovičar Stanislav 041 548 155
Malenski vrh-Jazbine Krajani Bojan Primožič 041 369 029
Podjelovo Brdo Krajani Peternelj Klemen 031 611 361
Podvrh Krajani Kos Vencelj 031 340 837
Prelesje Krajani Lovrenc Košir 04 518 25 48
Robidnica-Laze-Lajše-Krnice Krajani Verčič Vinko 041 320 131
Rupe Krajani Janez Frelih 04 519 52 08
Smoldno Krajani Anton Justin 031/233 961
Sovodenj Krajani Metod Ambrožič 040 620 410
Volaka Krajani Janez Stanonik 041 390 289
Volča Krajani Franc Arnolj 051 258 012
Zapreval-Četena Ravan-Podvrh Krajani Ažbe Janez 04 51 88 030
Suša Krajani Frlic Marijan 031 364 856


V primeru nejasnosti se obrnite na Gašperja Čadež, tel št.: 041426342.

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt