Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas

Trata 40, 4224 Gorenja vas 

Telefon: (04) 507 01 00

 

Ustanovitelj osnovne šole je Občina Gorenja vas - Poljane, ki in iz sredstev proračuna financira del programa za redne in nadstandardne dejavnosti.

Šolo upravljata ravnatelj g. Izidor Selak in svet zavoda.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Nataša Fic, Alenka Krmelj, Marko Ušeničnik), pet predstavnikov šole (Barbara Radič, Branko Prelog, Jelka Čadež, Klavdija Pustavrh, Suzana Pustovrh) ter trije predstavniki staršev (Leon Kavčič, Boštjan Reberšek, Borut Selak).

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši učencev posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.

Več informacij >>

 Aktualno

Kontakt