Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Tradicionalne prireditve

LEPO JE RES NA DEŽELI IN PRAZNIK ŽETVE NA ŽIROVSKEM VRHU

Organizator:

TD Žirovski Vrh

Kdaj se prireditev odvija?

Zadnjo soboto in nedeljo v mesecu juliju

Opis prireditve

Od leta 1997 pa tja do leta 2001, je turistično društvo Žirovski Vrh prirejalo zgolj eno prireditev, Praznik žetve. Tu so prikazana stara dela in opravila s pripadajočimi šegami. Domačini prikažejo žetev, mlačev, čiščenje žita, vrtanje cevi, delovanje starih naprav, kot je ''gepl''. Prireditve so popestrene s stojnicami domačih dobrot, pridelkov in izdelkov ter bogatim zabavno - kulturnim programom. V letu 2002 so se pričeli odvijati prizori na temo ženitovanja. Najprej je bilo prikazano vasovanje fantov pod dekličinim oknom, ker je bilo vasovanje uspešno, je naslednje leto sledil  prevoz bale oz. nevestinega imetja iz nevestinega na ženinov dom. V letu 2004 je bilo  v igranem prizoru prikazano, kako je včasih na dan poroke ženin s spremstvom prišel  po nevesto. Kakšne so bile v tistih lepih starih časih v naših krajih spremljajoče šege in navade, ki so se danes skoraj v celoti opustile in pozabile. Sledila je ohcet in prihod neveste na ženinov dom.  Prizori ženitovanja  so se zaključili s prikazom kmečkega bala oz. plesa na vasi.

V letu 2007 je sobotni večer popestrila igra ''V mlinu se dvakrat pove''. S katero so hoteli prikazati življenje v enemu izmed delujočih mlinov v letih po letu 1900. V igri je šlo za prepletanje dobrote, revščine in poštenosti. Igralci so v dveh prizorih skušali predstaviti težko življenje ljudi v času, ko so v naši okolici še delovali mlini. Dan v mlinu je bil zelo razgiban. Mlinar je cele dneve mlel žito, če je bila dobra letina, pa včasih tudi ponoči. Mlinarica je sprejemala ljudi, ki so prinašali v mlin, ter od njih želela izvedeti čim več novic. Tako so se v mlinu vsakodnevno izmenjevale izkušnje, čenče ter dogodivščine prepletene  z vražami in običaji. Dobrota, ki je poleg zvedavosti napolnjevala takratne gospodinje v mlinih, se je obrestovala tako, da so bile precej spoštovane. Ljudje, predvsem otroci, so jih imeli zelo radi. Z veseljem so v dar sprejeli kak kos ali hlebček kruha, ki ga v mlinu, za razliko od drugih domačij, ni manjkalo. Radi so se oglašali tudi berači, ki so s svojimi pripovedmi popestrili puste dni  v mlinu. Dober glas mlinarice se je širil daleč naokrog in privabljal vse več revežev in sirot, ki so vedeli, da bodo zagotovo dobili kruh ali pa jim bo mlinarica natresla moke. Vsebina prizorov je bila resnična, opisana po pripovedih in izkušnjah starejših ljudi. Mlini na našem območju so izumrli, ohranil se je le Karlovski mlin, ki v prenovljeni obliki še melje, Budlov mlin pa se je ohranil delno in trenutno ni v obratovanju.

Leto 2008 je zaznamovano s šegami okrog Sv. Treh Kraljev in prikazom koledovanja. Sobotna prireditev že nekaj let nosi naslov ''Lepo je res na deželi''. S prikazom šeg okrog božičnega in pustnega časa, z naslovom ''Za srečo pri ljudeh in pri živini,''  domači igralci skušajo gledalce popeljati v čas pred 1. svetovno vojno, ko so po naših krajih še vladali časi prazničnih šeg. Z igranimi prizori in zvočno kuliso, katere vlogo prevzema Saša Pivk Avsec, so prisotnim dodobra predstavljene različne zanimive šege, ki so se sedaj po večini že opustile. Le nekateri starejši jih še dobro pomnijo. V prikazu sodeluje ansambel Poljanski koledniki. Ker je na dan, ko bi se morala odvijati prireditev, zagodlo vreme, bodo igro prestavili v notranje prostore in jo najbrž večkrat odigrali v jesenskem času.

V nedeljskih prireditvah, Prazniku žetev, pa se v kulturnem programu vedno predstavi kak mlad ansambel, domača plesna skupina, folklorna skupina Zala, domača igralska zasedba s skečem. Pozdravne besede so namenjene tudi gostom. Po kulturnem programu sledi žetev žita na njivi in prikaz pripadajočih opravil, ki so žetev spremljala. Vsako se skuša prikazati kako staro kmečko opravilo, ki se do danes ni več ohranilo oz. se je prenehalo izvajati. Za obiskovalce je bil zanimiv prikaz dela z geplom, mlatilnico, slamoreznico... Po prikazih se nadaljuje veselica z znanim ansamblom

 

DAN OGLARJEV NA STAREM VRHU

Organizator:

TD Stari Vrh

Kdaj se prireditev odvija?

Prvo nedeljo v avgustu

Opis prireditve

Dan oglarjev je tradicionalna kulturno etnografska prireditev, ki jo Turistično društvo Stari vrh organizira vsako leto na prvo avgustovsko nedeljo že od leta 1972. V etnografskem delu domačini in turistični delavci Starega vrha prikažejo postopek pridobivanja in uporabe oglja, kot je bilo to v navadi včasih, ko še ni bilo moderne mehanizacije. Prikazano je delo drvarjev, priprava drv za kopo z ročnim orodjem, nato je prikazano delo, oglarjev, postavljanje kope, kuhanje kope in včasih tudi trganje kope. Nadalje pa je prikazana tudi uporaba oglja v kovaštvu, saj na prireditvi spretni kovači oblikujejo orodje iz kosov železa segretih na vročem oglju po starih postopkih.

V kulturnem delu prireditve običajno nastopijo folklorne skupine, ljudski godci in pevci, drugi glasbeniki, igralci, recitatorji ...

V zabavnem delu prireditve pa je poskrbljeno za pokušino domačih dobrot, tudi koparskih žgancev in črnega kofeta ter »Tazelenga«, ki je prava oglarska pijača. Seveda so na voljo tudi dobrote z žara, oglarska »piška« in druge specialitete. Za zabavo na prireditvi poskrbi znana glasbena skupina. V tem delu pa se izvede tudi tekmovanje dvojic v »pajsanju hloda«, ki je v zadnjih letih vse bolj popularno in zanimivo.  

 

PRAZNIK KOSCEV V NOVI OSELICI

Organizator:

TD Sovodenj

Kdaj se prireditev odvija?

sredi meseca julija

Opis prireditve

Člani TD Sovodenj organizirajo etnografsko prireditev, ki se tradicionalno odvija že vse od leta 1972. Njena glavna tematika je dogajanje, povezano z življenjem na kmetiji in s košnjo nekoč: običaji, opravila, predmeti, dogodki.  Tako so v preteklih letih med drugim pokazali sestavljanje voza lojtrnika, mazanje voza, pletenje stremenic, privezovanje vrvi k vozu in na žrd, nalaganje voza, nalaganje bremena, postopek od zrna do kruha, sečnjo dreves in tesanje tramov, prekrivanje strehe s slamo, prenašanje jerbasa na glavi, načine klepanja kos, staro kmečko orodje, prehajanje italijansko-jugoslovanske meje v času košnje 

nekoč, motorni kosilnik twist, impulz 21, fotografije kozolcev cele KS Sovodenj in njene bližnje okolice, podkovanje konja, igranje muzikantov na kmečko orodje...

Običajno se je program začel s povorko koscev in grabljic, ki so se iz senožeti vrnili domov in po zadnjem pripeljanem vozu sena dočakali pokošnjico ali likof, torej praznik po koncu košnje. Zadnja leta je bil program obogaten tudi z igranimi prizori ženitovanja: vasovanje, snubljenje, prevoz bale, šranga; ta mlada pri hiši, rojstvo, odhod v šolo...

V drugem delu prireditve pa je zanimivo tekmovanje v ročni košnji ter grabljenju, kjer se ocenjuje hitrost košnje oziroma grabljenja, čistost pokošenega oziroma pograbljenega ter obliko redi oziroma kopice. Prva leta so kosci kosili prvo travo, kasneje otavo, kar je občutno lažje. Po letu 2000 so se štiri zaporedna leta v ne-tekmovalno košnjo vključili tudi župani bližnjih občin. Dvakrat so sodelovale ekipe Društva podeželske mladine Škofja Loka. V letu 2008 pa so za tekmo v košnji poskrbele žene in dekleta, v grabljenju pa fantje in možje, kar je bilo še posebej zanimivo. Prvi trije najbolje uvrščeni iz vsake kategorije vedno prejmejo pokale in sponzorska darila.

Ogled prireditve je primeren za vse generacije. Grudnovški grič in bližnja okolica prireditvenega prostora ponujata lep razgled vse naokoli: na Bevkov vrh, Koprivnik, Podjelovo Brdo, Blegoš, Porezen... Stari lipi na prireditvenem prostoru ob kozolcu toplarju dajeta v poletni vročini prijetno senco in hlad. Spotoma obiskovalci lahko stopijo še v cerkev Janeza Nepomuka. Nekaj sto metrov stran, v  smeri proti Kladju, še stojijo mejni kamni - konfini - ki so po letu 1920 označevali rapalsko mejo...

Turistično društvo Sovodenj je dejavno že celih 36 let, sekcije pod njegovim okriljem pa nekaj manj: folklorna skupina 26 let, člani kvarteta Kréhovci v delno spremenjeni sestavi prepevajo 11 let, turistični podmladek pri podružnični šoli Sovodenj deluje 11 let, pevke Grabljice 6 let.

Sekcije vsako leto pomagajo oblikovati kulturni del programa pokošnjice.

Folklorna skupina je v zadnjem času pridobila nekaj novih plesnih parov in tri harmonikarje, ki so razbremenili edino dolgoletno spremljevalko na ta inštrument, Julko Bogataj. 

Dobro leto se predstavljajo v novih nošah in z novimi spleti plesov.  Člani kvarteta Kréhovci so znani tudi po repertoarju starih pesmi s hudomušno vsebino. Ob 10-letnici so izdali tudi zgoščenko. Turistični podmladek pri podružnični šoli Sovodenj se s svojimi aktivnostmi vključujejo v novooselške prireditve, največ časa in energije pa porabijo za pripravo na regijske festivale Turizmu pomaga lastna glava. Pevke Grabljice so že od nekdaj dejavne na Pokóšnjicah, od tu jim tudi ime. Zbirajo in pojejo stare pesmi ter se tako trudijo, da ne bi šle v pozabo. 

 

SREČANJE JANEZOV V NOVI OSELICI

Organizator:

TD Sovodenj

Kdaj se prireditev odvija?

Sredi meseca julija

Opis prireditve

Pred dvajsetimi leti so člani TD Sovodenj začeli z organizacijo Srečanja Janezov, prireditvijo bolj zabavnega značaja, kamor so vabljeni vsi ljudje dobre volje, ne samo Janezi in podobno imenovani.Ob prihodu v Novo Oselico Janeze in podobno imenovane (Jane, Žane, Anžete, Ivane, Ivanke...) vpišejo v posebno knjigo - register Janezov. Ob vpisu prejmejo simbolično darilo, nek predmet. Tako je do sedaj vse, veliko ali pa le nekaj prireditev s svojo navzočnostjo počastilo približno šeststo Janezov in Ivank od vsepovsod. Največ se jih je zbralo junija 2002, ko so našteli 189 Janezov in 12 Ivank. Kar nekajkrat so prišle družine treh Janezov iz treh generacij. Tudi družin s po dvema Janezoma je več deset. Najstarejši prisotni s takim imenom je štel 86 let, najmlajši pa petdeset dni.

Prav vsakokrat izbirajo tudi NAJ Janeze: najmlajšega in najstarejšega, včasih se odločijo še za: najvišjega, najtežjega, iz najbolj oddaljenega kraja, z najdaljšimi brki, lasmi ali stopalom, najbolj mišičastega, najbolj plešastega, najbolj poraščenega po rokah, z najdaljšim priimkom, z najbolj rdečimi lici, Janeza, ki zna najlepše oponašati petelina...

Vedno so v program Srečanja Janezov vpletene tudi zabavne igre, namenjene tako ali podobno imenovanim in drugim obiskovalcem. Tematsko se razlikujejo od leta do leta, vsakič pa je prisotno vlečenje vrvi.

Tudi v to prireditev so vključili razna opravila. Prikazali so pranje oblačil po starem - na roke spomočjo perilnika in škafa, pletenje košar, košev iz vrbe oziroma viter, izdelovanje dražgoškega kruhka, klekljanje, poslikavo kozarcev in steklenic, terice so trle lan in izdelovale prejo...

Leta 2005 so dodali še pohod ob delu stare rapalske meje. Pohodnike vodi pot iz središča vasi Sovodenj ob potoku Podosojnščica in v hrib, navzgor proti Pagonu oziroma Novi Oselici. Na vrhu ob cesti Nova Oselica - Cerkljanski Vrh, kjer od leta 2005 stoji lepo obnovljen mali mejni kamen, so učenci turističnega podmladka podružnične šole Sovodenj dve leti zapored zaigrali prizor Mica na konfinu. Zadnji dve leti pa sta ob mejniku darovala mašo vojaška duhovnika.POHOD SKOZI ZALO IN KOSTANJEV ŽUR

Organizator:

TD Žirovski Vrh

Kdaj se prireditev odvija?

Vsako prvo nedeljo v oktobru

Opis prireditve

Pohod skozi Zalo in kostanjev žur se odvijata vsako prvo nedeljo v oktobru. Pohodniki se zberejo na domačiji Javorč, tam jih organizatorji pozdravijo ter predstavijo program pohoda. Od tam krenejo na pot dolgo približno 5 ur s postanki na domačijah, ki nudijo okrepčilo. Na poti je poskrbljeno za pestro dogajanje ter različne prikaze del in šaljivih prizorov. Ob povratku pohodniki prejmejo brezplačno hrano in lahko ostanejo v družbi domačinov ob zvokih glasbe in krajšega kulturnega programa.

 

SALAMIADA

Organizator:

TD Žirovski Vrh

Kdaj se prireditev odvija?

Izbrana nedelja v marcu

Opis prireditve

V mesecu marcu pripravljajo salamiado, tekmovanje salam za Kraljico Zale. Najboljša salama po mnenju strokovne komisije in občinstva prejme ta častni naziv, lastnik pa praktično nagrado. Do sedaj sta bili izvedeni dve tovrstni prireditvi.

 

PRVOMAJSKI POHOD NA BUKOV VRH IN VINHARJE

Organizator:

TD Poljane

Kdaj se prireditev odvija?

1. maj

Opis prireditve

V letu 2008 so pripravili že 9 pohod na Bukov vrh. Prva dva je pripravilo KD dr. Ivan Tavčar vse naslednje pa TD dr. Ivan Tavčar Poljane. Pohod se odvija vedno na 1. maj v vsakem vremenu. Pohoda se je udeležilo največ 85 pohodnikov. Vedno pripravljajo, pri cerkvi na Bukovem vrhu, kakšno krajšo prireditev. Letos je bilo krajše predavanje g. Florjančiča o geološki sestavi našega področja. Lani je ga. Filipič -Jesenko o naseljevanju na tem področju. Nekako pa se je samo od sebe razvilo, da vse pohodnike pogostijo pri Podskalarju in Rovtarju na Bukovem vrhu ter pri Naconu in Pešarju v Vinharjih. Večji postanek pa je tudi pri Brdarju - kmečki turizem pri Ljubici tudi v Vinharjih. Pot je dolga približno 3 do 3,5 ure, seveda pa se največkrat potegne tja do večera. Naj omenimo še spremstvo harmonikarja Rajka, ki niti enkrat ni zamudil pohoda s svojo harmoniko in ves čas dela veselje.

 

 VEČER SLOVENSKIH PODOKNIC IN SEMANJI DAN NA HOTAVLJAH

Organizator:

TD Slajka Hotavlje

Kdaj se prireditev odvija?

V soboto in nedeljo po sv. Lovrencu (goduje 10. avgusta)

Opis prireditve

S prireditvijo želijo ohraniti kulturno in naravno dediščino ter z njo seznanjati mlajše generacije, hkrati pa prikazati tudi način življenja in razmišljanja naših prednikov. Skrbijo za ohranitev čuta do povezovanja ljudi na podeželju in pripravljenosti za skupne aktivnosti v prostoru. Že priprave na obsežno prireditev ter seveda sama izvedba, prispevata k druženju in sodelovanju vaščanov Hotavelj in okoliških vasi, kakor tudi prostovoljnih društev, ki delujejo v tem prostoru.

V soboto poleg krajšega kulturnega programa, v katerem nastopajo domači pevci in godci, uprizorijo tudi veseloigro v poljanskem narečju. Večer zaključijo s prijetnim druženjem ob zvokih narodnozabavnega ansambla.

Semanji dan se prične z mašo in sprevodom do središča vasi ob vaškem znamenju. Na vaškem sejmu se predstavijo ponudniki različni domačih dobrot, ki poskrbijo tudi za slastno pokušino. Večer zaključijo s plesom in zabavo.

 

PRVOMAJSKO KRESOVANJE

Organizator:

Turistično, kulturno in športno društvo podeželja Kladje

kdaj se prireditev odvija?

30.4

opis prireditve:

S tradicionalno prireditvijo "prvomajsko kresovanje" na Kladje privabijo veliko obiskovalecv, namen prireditve je druženje ob velikem kresu. Za otroke pa pripravijo mali otroški kres in animacijski program z privlačnimi nagradami. za dobro razpoloženje obiskovalcev poskrbi izbran ansambel za jedačo in pijačo pa organizator.POHOD PO KROŽNI PEŠPOTI JAVORJE-ŽETINA- JAVORJE
Organizator: 

TD Javorje

kdaj se prireditev odvija?

v mesecu juniju

opis prireditve:

Na krožni pešpoti Javorje-Žetina-Javorje se enkrat letno čisti zaraslo travo in popravi oznake.


POHOD TREH GENERACIJ PO RAPALSKI MEJI

Organizator:

TD Sovodenj

kdaj se prireditev odvija?

maj

opis prireditve:

Pohodniki se zberejo pred gasilskim domom na Sovodnju od kjer krenejo pot po dolini Javorščice, kjer je nekoč tekla rapalska meja. Organizatorji prpravljajo pester program, saj se med pohodom odvijajo igrani prizori. Pohod traja približno 4 ure in pol.

 

DAN ŠMARNIC NA SLAJKI

Organizator:

TD Slajka Hotavlje

Kdaj se prireditev odvija?

maj

Opis prireditve:

gostje se večinoma peš v dopoldanskih urah odpravijo na Slajko, kjer se ob 12 prične zabavni del programa z izbranim ansamblom. za jedačo in pijačo poskrbi organizator. 

 

 

 

 
Aktualno

Kontakt