Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Sofinanciranje programov socialno-humanitarnih dejavnosti

 

Občina Gorenja vas – Poljane  v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine sofinancira programe in projekte na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
Na podlagi Pravilnika o vrednnotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, se sofinancirajo naslednji programi:

– programi socializacije članov;
– rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine…);
– programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno);
– posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov;
– programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin;
– drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.

Predmet tega pravilnika niso sredstva za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
– investicij.


Sofinanciranje poteka preko javnega razpisa, ki ga občina objavi vsako leto, praviloma v mesecu februarju, v Podblegaških novicah in spletnih straneh občine (pod razpisi).


Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:

– javni socialno-varstveni zavodi;

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da

bi reševale socialne stiske in težave občanov ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z

zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe

svojih občanov;

– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo

invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne

programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih

okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;

– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih

elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.

Priloge

Aktualno

    Nova številka Podblegaških novic

    Nova številka Podblegaških novic.

    Ne spreglejte aktualnih razpisov:
    - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017
    - Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017

Kontakt