Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Pomoč na domu

Služba pomoči na domu, kot ena izmed oblik organizirane pomoči starim ljudem, zagotavlja višjo raven kvalitete njihovega življenja. Namenjena je občanom in občankam občine Gorenja vas - Poljane, ki želijo in so sposobni bivati doma v svojem okolju in tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po institucionalnem varstvu. Pomoč izvaja socialna oskrbovalka, ki po dogovoru prihaja na dom, da razbremeni svojce in olajša tegobe, ki so se nakopičile zaradi let ali okoliščin. Pomoč je plačljiva, cena pa je odvisna od premoženjskega stanja posameznika oziroma njegove socialne varnosti.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno – osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.

Obseg storitve pomoči na domu, se deli na tri sklope, in sicer:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava oz. dostava hrane, osnovno vzdrževanje stanovanjskih prostorov, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava,...
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: nega delno ali popolno nepokretnega človeka pomoč pri oblačenju, hranjenju, kopanju,…
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznost.

Trajanje in cena storitve:
Storitev pomoč na domu se opravlja v času od 7. do 15. ure, od ponedeljka do petka.
Cena 1 ure pomoči je 5,42 € to je dejanska cena za uporabnika in je že subvencionirana s strani občine.

Kontakt - Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka:

Nataša Kalan
koordinatorka pomoči na domu

Telefon: (04) 62 07 226
Gsm: 030 700 024
E-pošta: natasa.kalan@css-sl.si

 
Izvajanje službe pomoči na domu od 1. 7. 2015 opravlja:
 
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Stara Loka 31
4220 Škofja Loka
 
Telefon: (04) 62 07 200
E-pošta: info@css-sl.si

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt