Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Komunalna oprema gospodarske cone Dobje z razširitvijo ČN Poljane

V okviru izgradnje GC Dobje je potekala ureditev kamnitih zložb na protipoplavnem nasipu in ureditev platojev za bodoče investitorje. Izvedena je bila interna cesta z robniki znotraj cone, ki se je tudi asfaltirala in priključek interne ceste na regionalno cesto. Prav tako je izvedena kabelska kanalizacija javne razsvetljave. Izvedena so bila dodatna in več dela (izvedba meteornega kanala zalednih voda, sanacija zamočvirjenega terena, ….) kakor tudi ureditev poljske poti za dostop do kmetijskih zemljišč.

V okviru posodobitve ČN Poljane so bila izvedena dela na objektu – strojnica, v katerem je lepo urejen upravni prostor, prostor z elektroomarami in sanitarije. Nameščene so elektromotorne fine grablje, kompresorska postaja in vgrajena so nova puhala. Na obstoječem biološkem bloku se je izvedla zamenjava dotrajane opreme, ki ni ustrezna oz. je bila zastarela. V prezračevalnih bazenih so se dogradila mešala za doseganje večjega učinka čiščenja dušika. Na obnovljeno ČN se bo priključila Gospodarska cona Dobje, zato se bo obremenitev obstoječe naprave nekoliko povečala.

V aprilu 2010 je UE Škofja Loka izdala odločbo o poskusnem obratovanju ČN Poljane. Ob predložitvi ustreznih rezultatov opravljenih meritev je po preteku  poskusnega obratovanja dne 20. 10. 2011 bilo izdano tudi uporabno dovoljenje. Vrednost investicije v posodobitev ČN Poljane je znašala 295.228 evrov.  

Vrednost celotne investicije (ureditev GC vključno s posodobitvijo ČN Poljane) znaša približno 1.800.000 evrov. Sredstva v višini 71,54 % upravičenih stroškov so bila pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa iz državnega in občinskega proračuna.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt